Hoppa till innehåll

Nytt samverkansavtal mellan Vellinge kommun och polisen

Under fredagen undertecknades en ny samverkansöverenskommelse mellan kommun och lokalpolisområde Trelleborg. Samverkansöverenskommelsen innebär att Vellinge kommun och lokalpolisområde Trelleborg under perioden 2023 – 2026 arbetar fortsatt gemensamt med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder utifrån en gemensam lokallägesbild.  Fokusområdena, Trygghet i offentlig miljö och Trygga unga är framtagna utifrån den gemensamma lägesbilden. 


- Samverkan mellan kommun, polis och andra aktörer är en förutsättning för att Vellinge ska vara en fortsatt trygg kommun att bo och leva i, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.
-Vellinge prioriterar vi det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Till Samverkansöverenskommelsen finns det kopplat konkreta åtgärder som vi ska jobba med tillsammans utifrån våra olika roller och ansvar. Fokusområdena har tagits fram utifrån det som medborgarna lyft in i olika undersökningar och den brottsstatistik som finns tillgänglig.
Skadegörelse och trafiksäkerhet är viktiga område men även näringsliv och trygghetsfrågor finns med, avslutar Carina Wutzler.

Samverkansöverenskommelse för att förebygga brott och upprätthålla tryggheten i Vellinge kommun 

För att nå framgång inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetat krävs ett långsiktigt, kunskapsbaserat och systematiskt arbetssätt. Samverkansöverenskommelsen är framtagen mellan Vellinge kommuns och lokalpolisområde Trelleborg för att förebygga att brott sker och upprätthålla tryggheten i Vellinge kommun mellan 2023-2026.  

 - Jag är mycket glad över samverkansöverenskommelsen som gemensamt tagits fram med Vellinge kommun! Det skapar goda förutsättningar för ett effektivt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, säger Polisintendent Lars-Gunnar Björnqvist, lokalpolisområdeschef Trelleborg.

Syftet med samverkansöverenskommelsen är att främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. Detta görs genom att tydliggöra åtaganden aktörerna emellan. Målet är att förebygga att brott sker och upprätthålla tryggheten i Vellinge kommun. 

- Gruppen barn och unga har stort fokus i överenskommelsen och det är ett brett område med många dimensioner och olika samverkansaktörer; där den viktigaste är vårdnadshavaren, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

1. Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis..pdf (PDF-dokument, 4,1 MB)
2. Lägesbild mellan kommun och polis _20221128.pdf (PDF-dokument, 14,1 MB)
3. Åtgärdsplan, kommun och polis.pdf (PDF-dokument, 1,9 MB)
Publicerad:
9 december, 2022