Hoppa till innehåll

Känner du oro inför din ekonomi?

Höjda energipriser, höjd inflation och höjda räntor gör att många just nu känner sig hårt pressade. Vellinge kommun erbjuder möjligheten att diskutera sitt privatekonomiska läge tillsammans med erfarna rådgivare.

Som kommuninvånare kan man få råd- och stödsamtal (utan att det registreras någonstans) kring budget och också information om vart man kan vända sig för att få hjälp från andra delar i samhället kring sin ekonomi. Exempelvis information om bidrag från Försäkringskassan och andra möjligheter.

Vi erbjuder också hjälp att göra en hushållsbudget baserat på de förhöjda kostnaderna. Ring till Vellinge Direkt och be att få tala med någon på Arbete- och Etablering Myndighet. Arbetet leds av verksamhetschef Karin Gullbrandsson.

Vellinge direkt når du på telefonnummer: 040-42 50 00

Publicerad:
22 december, 2022