Hoppa till innehåll

Fortsatt satsning på dem som står längst från arbetsmarknaden

Vellinge kommun fick under onsdagen besked om att vår projektansökan, Nya vägar i Vellinge+, har blivit prioriterad av Svenska ESF-rådet.

Det innebär att vi beviljas medel på ca 10,6 miljoner, för att under de kommande tre åren fortsätta arbeta med de kommuninvånare som står längst från arbetsmarknaden.

Oerhört glädjande nyheter. Vi är lika glada som tacksamma för det fortsatta förtroende som Svenska ESF-rådet ger oss i arbetet med de kommuninvånare som står längs från arbetsmarknaden. Men även förutsättningar att genom samverkan med vårdcentralerna i Vellinge, Försäkringskassa, Vuxenpsykiatrin i Trelleborg/Malmö, brukarorganisationer och Växthusets forsknings- och kompetenscenter i Köpenhamn skapa hållbara och långsiktiga strukturer för våra kommuninvånare som är i behov, säger Dennis Mårtensson, verksamhetschef arbete och etablering.

Det är mycket glädjande att Svenska ESF - rådet ställer sig positiva till projektet och vårt viktiga arbete med att arbeta såväl förebyggande som med aktiva insatser i samverkan med andra aktörer för att hjälpa individer inom bl.a. socialpsykiatrin för att komma in på arbetsmarknaden.. I och med att medlen beviljats kommer arbetet kunna starta upp i början av 2023. Det blir intressant att följa arbetet under kommande år och jag är övertygad om att det kommer göra skillnad, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad:
13 december, 2022