Hoppa till innehåll

Arbetsförmedlingen och elva kommuner i historisk samverkan

Ett samverkansavtal mellan Arbetsförmedlingen och kommunerna i sydvästra Skåne är nu i mål. Samarbetet syftar till att påskynda individers etablering i arbetslivet och förbättra kompetensförsörjningen för arbetsgivare.

De kommuner som är med i samverkansavtalet är Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

– Det är ett historiskt ögonblick för vår del av Skåne att så många kommuner och Arbetsförmedlingen skapar en gemensam överenskommelse och plattform kring gemensamma frågor. Det skapar förutsättningar för tydliga förväntningar på samarbetet, men också möjligheter för nya samarbeten mellan kommuner för våra invånares bästa, säger Dennis Mårtensson, verksamhetschef för Arbete och etablering i Vellinge kommun.

Syftet är att påskynda individers etablering i arbetslivet. Samverkan riktar sig till alla personer som bedöms ha behov av stöd, insatser och samordnade processer från sin respektive kommun och Arbetsförmedlingen. Utöver det kommer även samverkan att ske med riktat stöd och insatser till arbetsgivare som bedöms ha svårt att rekrytera, eller som vill bredda sin rekryteringsbas.

– Jag är fantastiskt glad och stolt över det arbete som nu har lett fram till det här. Nu har vi en bra grund för vår samverkan som ska skapa största möjliga värde för våra kommuninvånare. Tillsammans kan vi göra mycket, säger Carolina Gianola, arbetsförmedlingschef på Arbetsförmedlingen i sydvästra Skåne.

Tillsammans vill Arbetsförmedlingen och kommunerna få till en förbättrad matchning, en ökad sysselsättning och ett minskat försörjningsstöd. Samverkansavtalet inleds från och med 1 januari 2023 och gäller tills vidare.

För kontakt:

Dennis Mårtensson, Verksamhetschef, 040-635 4355, dennis.martensson@vellinge.se

Publicerad:
23 december, 2022