Hoppa till innehåll

Vellinge kommun är Årets UF-kommun

Vellinge kommun är årets UF-kommun 2022. Utmärkelsen delades ut av regionchef Johan Ceimertz och projektledare Manda Svärd vid Ung Företagsamhet. Tidigare i år har Sundsgymnasiet fått utmärkelsen Årets UF-skola.

Priset delades ut på UF Skånes årliga partnerträff. Philip Allgoth, näringslivsutvecklare och Marcus Persson, projektledare i utbildningsavdelningen mottog priset på regionkontoret i Malmö. Motiveringen till utmärkelsen löd:

Årets UF-kommun 2021/2022 har genom en gedigen samverkan med näringslivet och skolan tagit ett helhetsgrepp kring entreprenöriellt lärande och skapat plattformar för unga att utvecklas. Kommunen har tagit ett stort ansvar för att ge sina unga, på både grundskole- och gymnasienivå, möjlighet att träna på sin företagsamhet och har tagit fasta på att ju tidigare eleverna får börja, desto bättre. Representanter från kommunen deltar i arbetet med att göra UF-företagandet på kommunens gymnasieskola till det bästa i både Skåne och Sverige. Detta arbete har lett till att UF-företagen från kommunen fullkomligt dominerade på Ung Företagsamhet Skånes Tävlingsdag 2022. Dessutom är kommunen på god väg med arbetet för att grundskolorna, likt gymnasiet, ska genomsyras av entreprenörskap.

I Vellinge är samverkan mellan skola och näringsliv en viktig del i utbildningen. Samverkan stärker elevernas lust och motivation att lära sig och de får ökad förståelse för hur de kan få användning av det de lär sig i skolan. Den ger också ökad kunskap om arbetsmarknaden vilket är viktigt för att kunna göra medvetna utbildnings- och yrkesval. Det är bra att eleverna får förståelse för näringslivets villkor och ser kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknadens behov och rätt kompetens för framtida anställning. Kul att Vellinges långsiktiga arbete uppmärksammas med denna fina utmärkelse, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

I skolans viktiga uppdrag med att rusta eleverna med kunskaper och färdigheter ingår också förberedelse för ett modernt arbetsliv med alla krav det innebär. Entreprenöriellt lärande och inte minst UF-företagande är bra exempel på det och att Vellinge och elevernas UF-företag ofta når långt, denna gång som årets UF-kommun i Skåne, är ett mycket gott betyg, säger Gustav Schyllert, utbildningsnämndens ordförande.

Publicerad:
2 november, 2022