Hoppa till innehåll

Åtgärder för energibesparing i Vellinge kommun

På kommunstyrelsens arbetsutskott den 22a november fattades beslut om en rad energibesparande åtgärder. Samhällsbyggnadsavdelningen har på kommundirektörens uppdrag undersökt möjligheterna att minska de kommunala verksamheternas elförbrukning. Syftet är att Vellinge kommun kan bidra till att samhället undviker manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) av elen i vinter.

Åtgärderna gäller per omgående och avslutas 2023-03-31. Beroende på hur tillgången på energi utvecklar sig kan åtgärderna behöva kompletteras med nya och mer ingripande beslut. Åtgärderna är balanserade utifrån att de ska god effekt och inte medföra alltför stora negativa konsekvenser för medborgare och medarbetare.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade om följande åtgärder:

Senast uppdaterad:
8 december 2022 16:22