Hoppa till innehåll

Trygghetsforum i Vellinge kommun

I Vellinge kommun är trygghet högt prioriterat och det är viktigt att alla invånare känner sig trygga. Därför finns ett forum där interna och externa aktörer samlas för att utbyta erfarenheter och information för tryggheten i kommunen.

Trygghetsforumet arbetar utifrån metoden Effektiv samordning för trygghet som är ett systematiskt arbetssätt och bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

I trygghetsforumet träffas både kommunala och externa aktörer veckovis. Bland annat ingår kommunala verksamheter, polis och Vellingebostäder.

Vi träffas veckovis för att utbyta erfarenheter och information för att på så sätt samordna insatser och förhoppningsvis kunna förebygga liknande händelser, säger Sanna Quirico Rosenqvist, Trygghetschef Vellinge Kommun.

Vi följer upp aktiviteter som har varit och drar lärdomar av det och vi utbyter information inför kommande aktiviteter som händer i kommunen, till exempel löparfesten som nyligen varit, berättar Maria Jerlemar Molin, Kommunpolis.

Utifrån den informationen vi har, skapas en gemensam lägesbild som vi arbetar med både på kort- och lång sikt. Exempelvis uppmärksammas platser som medborgare upplever som otrygga, då kan vi behöva arbeta med synlighet, dialog och ibland kan det även krävas åtgärder exempelvis som att belysning behöver förbättras, förklarar Sanna.

Emelie Dahl, som är representant för Vellingebostäder i trygghetsforumet känner att de har kunnat göra förbättringsarbeten och planera på ett annat sätt inom förvaltningen ut efter den information och det arbete som finns i trygghetsforumet.

Trygghetsforumet utvecklas hela tiden och den information som en aktör har, pusslas ihop med de andras lägesbilder, vilket resulterar i åtgärder för att nå en förändring. Gemensamt kan vi lyckas bättre i vårt arbete. Vi har fått väldigt positiva effekter genom att arbeta på detta sätt, berättar Emelie.

Publicerad:
5 oktober, 2022