Hoppa till innehåll

Prototypvallen, unik i Sverige

De senaste två dagarna har ett kustmöte ägt rum tillsammans med flera av de kommuner och myndigheter som arbetar med kustfrågor. Kustmötet arrangeras en gång om året och detta året sker besöket i Vellinge kommun. Det sammanfaller dessutom med att prototypvallen precis blivit klar.

Melissa Maxter är en av besökarna och berättar varför hon har kommit för att se testvallen idag.

-Jag är med på kustmötet för att nätverka inom och över organisationsgränser, samt för att ta del av ny kunskap och andras erfarenheter. Vi behöver ju samverka och samarbeta mer för att komma framåt; där är möten mellan olika människor med olika arbetsuppgifter och tankar att ta del och lära sig av en förutsättning. Programmet för kustmötet är väl sammansatt med intressanta presentationer och fältbesök. Dagarna ger förutom information även mycket inspiration. Prototypvallen är ett spännande inslag där man undersöker vilken potential olika vegetationstyper har för biologisk mångfald och för att vallen ska vara beständig mot erosion. Det ska bli spännande att ta del av resultatet från projektet sen.
Melissa Maxter, hållbarbetsstrateg på Laholms kommun

imaget1rrmu.png

Vi träffar även Björn Almström som varit delaktig i projektet från start. Han berättar mer om varför testvallen är så unik och varför många gärna vill se och studera den.

-Det är av stort intresse för många andra kommuner som är på besök här idag då många är i processen att bygga vallar.
Det finns inga prototypvallar i Sverige att titta på så vallen kan ge en tydlig bild av hur vallar kan se ut, berättar , forskningsledare för prototypvallen och doktor inom fysikaliska kustprocesser vid Avdelningen för Teknisk vattenresurslära på .

imageujt6c.png

Publicerad:
13 oktober, 2022