Hoppa till innehåll

Biträdande rektor på Sunds invald i Microsoft Advisory Board

Josef Holmqvist, biträdande rektor på Sundsgymnasiet har som enda svensk blivit invald i Microsoft Advisory Board tillsammans med åtta skolledare från Europa.

Hej Josef Holmqvist, biträdande rektor på Sundsgymnasiet. Utmärkelserna har haglat över Sunds den senaste tiden. Det räcker inte med att Sunds blivit Showcase-skola för Microsoft. Du har också blivit utsedd som ende svensk att vara med Microsofts advisory board för just showcase-skolor. Vad innebär detta?

- Ja, vi har haft ett bra år med många processor som vi arbetat målinriktat med över många år som just i år landat vår väg. Det är roligt!
Gällande advisory board är det först och främst hedrande och ett kvalitativt erkännande för vår verksamhet att vi fått frågan från Microsoft att delta i detta sammanhang. Rent konkret innebär det att vi totalt är åtta europeiska skolledare som deltar i advisory boarden. Vi kommer att arbeta i grupper och ses under ett år ett flertal gånger och arbeta tillsammans med frågor som rör digitalisering av skola och utveckling av Microsofts skolprogram internationellt.
Jag kommer att lyfta vår verksamhets styrkor och utmaningar, bevaka vårt intresse både i Vellinge och på Sunds men även nationellt. Detta utifrån hur vi kan bidra till och utmana Microsoft kring vilka förutsättningar vi ser att vi behöver både i nuet för att kunna bedriva en högkvalitativ undervisning i de dagliga men även hur vi behöver tänka för att utveckla verksamheten för att kunna vara ledande i det dagliga och samtidigt kunna möta framtidens behov.

Publicerad:
7 oktober, 2022