Hoppa till innehåll

Två lärare på Sundsgymnasiet är utsedda till Microsoft Innovative Educator Expert

Siri Östern Gran och Mattias Nylander har blivit utvalda att vara med i Microsofts globala gemenskap för lärare och pedagoger. Utmärkelsen riktar sig till lärare som ligger i framkant vad gäller innovation och nytänkande kring digitalisering i skola med Microsofts digitala plattformar. I Sverige är de två utav 25 pedagoger som nu kommer fortsätta sin digitala resa i programmet.

Strax innan pandemin slog till så arbetade Sundsgymnasiet med att hitta en ny digital plattform där de kunde samla sin kommunikation och det dagliga pedagogiska arbetet, både gentemot varandra men också ut mot eleverna. Valet föll på Microsofts alternativ och de började använda sig av bland annat Microsofts teams i mindre skala. Därefter kom pandemin och då skulle allt plötsligt ske digitalt.

Vi behövde helt ställa om från en dag till en annan och då var det skönt att vi redan hade påbörjat arbetet med att hitta rätt kanal för det här, säger Mattias Nylander.

Under de senaste åren har de arbetet med att få med alla pedagoger på banan så att de känner sig trygga, befäster de nya arbetssätten och ser fördelarna med att ha allt sitt arbete samlat på ett ställe. Det underlättar både för pedagogerna men det fungerar också som en kanal för individuella och gruppsamtal med eleverna.

Vi är glada att fler och fler ser fördelarna med att använda plattformen och att de pedagoger som känner att de behöver mer utbildning kommer fram till oss och frågar efter hjälp, det tycker vi är väldigt roligt, säger Siri Östern Gran.

Vi har jobbat fokuserat med införandet av Microsoft Teams och utveckling av våra arbetssätt i digital miljö under många år nu. Siri och Mattias har bidragit mycket positivt på många olika sätt i detta arbete! Vi gläds med dem! Säger biträdande rektor Josef Holmqvist som arbetat nära digitaliseringsfrågan på Sunds.

Microsoft har nu valt Siri och Mattias som MIE experter, Microsoft Innovative Educator Expert, för deras kompetens, passion, sammarbets-skills och för deras tänk om att få med både elever och personal i den tekniska pedagogiken. Utmärkelsen sträcker sig under 2022-2023 och börjar med en resa till Stockholm där de får träffa likasinnade och dela kunskap och erfarenheter.

Publicerad:
5 september, 2022