Hoppa till innehåll

Svenskt näringslivs rankning: Vellinge fortsatt topp 20

Svenskt näringsliv årliga rankning av företagsklimat har nu kommit. Vellinge placerar sig i år på fjärde plats i Skåne och tillhör fortfarande de tjugo bästa kommunerna i hela Sverige.

Svenskt näringslivs årliga rankning av företagsklimat baseras på enkätsvar från Svenskt näringslivs lokala företagsmedlemmar samt på statistik från SCB och UC. Vellinge kommun behåller sin fjärde plats i Skåne och tillhör fortfarande de tjugo bästa företagskommunerna i Sverige. I årets undersökning framgår det bland annat att dialogen mellan företagen och beslutsfattarna har blivit bättre.

Ett gott näringslivsklimat är ett av kommunens profilområde. Ett starkt näringsliv bidrar till kommunens utveckling och skapar underlag för handel och service vilket gynnar alla som bor och verkar i kommunen. Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för befintliga företag att växa och nya att etablera sig här. Vi kommer fortsätta dialogen och samverkan med näringslivet samt fortsätta jobba med att öka service, tillgänglighet och bemötande gentemot näringslivet, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande

Att konstant vara bland de tjugo bästa kommunerna är naturligtvis mycket bra, men i Vellinge har vi ännu högre ambitioner. Även om dialogen mellan företagen och beslutsfattare har förbättrats, så har upplevelsen av service och bemötande försämrats, kommenterar Annica Carlstedt, näringslivs- & turismchef. I höst kommer vi att göra en kommunövergripande satsning på just förbättring av service och bemötande och förhoppningsvis ger det resultat!

Publicerad:
28 september, 2022