Hoppa till innehåll

Avfallsstatistik

Nedan är förklarat vad Vellinge kommun samlat in i restavfall och matavfall uträknat i kilo per person under 2021 och 2022. Det har skett en markant minskning på restavfallet och ökning av matavfall under 2022, vilket beror på att kommunens invånare börjat sortera väldigt bra efter att fyrfackskärlen infördes.

Restavfall Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
År 2021 kg/pers 15 13 15 14 16 16 17 16 14 12 11 13 172
År 2022 kg/pers 10 9 10 10 11 12 12 74
Matavfall Månad Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Summa
År 2021 kg/pers 5 4 5 5 5 5 8 16 14 12 11 13 65
År 2022 kg/pers 5 4 5 5 5 5 4 33
Publicerad:
2 september, 2022