Hoppa till innehåll

Vellinge i topp i Sverige

Vellinge kommun visar goda resultat i sensommarens mätningar Småföretagarindex och Robusthetsindex. I båda mätningarna ligger vi bäst till i Skåne, i Småföretagarindex är vi näst bäst i Sverige medan vi hamnar på femte plats i Robusthetsindex.

Den stora kartläggningen genomförd av Småföretagarnas Riksförbund visar att förutsättningarna för småföretagare i Vellinge kommun är mycket goda. Baserat på offentlig statistik om nio olika dimensioner av företagande och förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i Sverige, rankas Vellinge kommun som nummer 1 av Skånes 33 kommuner och som nummer 2 av Sveriges 290 kommuner. Det är en förbättring med fem placeringar sedan förra årets Småföretagarindex.

Vellinge kommun har ett gott företagsklimat med hög andel företagsamma och en hög förvärvsintensitet. Båda mätningarna visar att Vellinges långsiktiga arbete med näringslivsfrågor är viktigt och det sporrar oss att fortsätta arbetet med att vara en företagarvänlig kommun! kommenterar Annica Carlstedt, näringslivschef i Vellinge kommun.

Kartläggningen genomförs för att påvisa skillnaderna i förutsättningar i olika delar av landet. Generellt sett, är förutsättningarna bättre i pendlingskommuner nära storstäder. Det som lyfter Vellinge kommun i rankningen är bland annat hög nivå av trygghet och goda skolresultat, men även bra utfall i skatter och bidrag.

Även i WSPs Robusthetsindex går det att läsa att pendlingskommunerna ligger i topp. I analysen tar WSP hänsyn till bland annat utbildningsnivå, demografi, arbetsmarknad och ekonomi. Nytt för i år är att de även inkluderar parametrar för kommunernas klimatarbete och företagsklimat. Pendlingskommuner med närhet till storstäder toppar topp-10-listan och Vellinge kommun placerar sig på plats 5, strax under fyra stycken kommuner inom Stockholms län.

Det är ett starkt resultat som visar att Vellinge har en positiv utveckling över tid och att vi står väl rustat inför framtiden. Resultatet visar också att det arbete vi gör för ett bra företagsklimat, en framtidssäkrad välfärd, en hållbar utveckling och en ansvarsfull ekonomi är viktiga och som vi måste hålla i för ett fortsatt framgångsrikt Vellinge, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Robustindexet mynnar ut i vad WSP kallar för Kommunernas kamp som är en kartläggning av Sveriges kommuner, med information hämtad från SCB. I rapporten utvärderas kommunerna utifrån ålder på befolkningen, skolelevernas meritvärden och även näringslivets uthållighet.

Jag är stolt över resultatet men vi får inte luta oss tillbaka och känna oss nöjda. Det sker snabba förändringar i vår omvärld och det kräver fortsatt utvecklingsarbete och stort fokus på framtidsutmaningar. Undersökningen visar tydligt att det krävs stort fokus på flera olika frågor och områden samtidigt. Det är helheten som är avgörande. Vellinge har en bra grund som vi måste förvalta väl och bygga vidare på, säger Carina Wutzler.

Publicerad:
18 augusti, 2022