Hoppa till innehåll

Badaren


Badaren - spår av mänsklighet

Jasmine Cederqvist (f 1962)

Placering: På Falsterbo strandbads parkering, Falsterbo
Material: Slängda solstolar från 2019 och armeringsjärn.

Hur förhåller vi oss till naturen? Solstolarna som är konstverkets kärna är lämningar från kommunens stränder 2019. Den visar effekten av den enskilda människans handling. Vi tänker inte på den totala belastningen på miljön att stolen ska tillverkas, transporteras, destrueras och att alla led belastar miljön.

Antropocene- människans tidsålder, handlar om vilka spår människan lämnar på jorden. Begreppet pendlar mellan ansvar och ekologisk kollaps. Allt är sammanlänkat. Det lilla återspeglas i det stora. Var och ens handling lämnar spår i det stora hela. Summan av alla människor är jag.

Inköpt 2020 av Vellinge kommun

19 Badaren- spår av mänsklighet.jpg
© Bildupphosvrätt 2020

Publicerad:
5 juli, 2022