Hoppa till innehåll

Vellinge kommun får klartecken för skyddsvallarna

Det tidigare beviljade tillståndet för översvämnings-skydd på Falsterbonäset fastställs i stora delar av Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Domstolen anser att de åtgärder som kommunen sökt tillstånd för i huvudsak är väl avvägda.

Vellinge kommun har drivit projektet med skyddsvallar sedan flera år. Det är en komplex fråga med stora naturvärden, stora fastighetsvärden och inte minst hem och trygghet för tusentals personer på Falsterbonäset.

Falsterbonäsets låga marknivå gör att bebyggelsen är sårbar mot tillfälliga översvämning från havet. Extrema högvatten är ovanliga men blir vanligare. Senast 2017 steg vattennivån till kritiska nivåer men lyckligtvis skadades ingen bebyggelse den gången. Sannolikheten för extrema högvatten är i dagsläget låg men stigande hav till följd av ett förändrat klimat gör att risken kommer att öka. Skydden behövs för att minska befintlig bebyggelses sårbarhet mot översvämning, både i dagens klimat och i framtidens.

Vellinge kommun är utsatt då en stor del av befolkningen är bosatta inom kommundelarna Skanör-Falsterbo, Ljunghusen, Höllviken och Kämpinge. En omfattande del av bebyggelsen i dessa områden ligger på nivåer lägre än tre meter över havets nuvarande medelvattennivå. Vellinge kommun har därför initierat ett omfattande projekt för att uppföra ett översvämningsskydd runt Falsterbonäset.

Dagens besked från domstolen är stort och avgörande för framtiden. Det är viktigt för hela kommunens utveckling, men ytterst handlar det om tryggheten och säkerheten för för de drygt 20 000 som bor i området. Det är positivt att domstolen tycker kommunens underlag är tillfredställande och att de till största delen delar vår argumentation. I och med verkställighetsförordnande för etappen längs norra Skanör kan vi nu gå igång med arbetet direkt och min förhoppning är att byggnation startar redan under nästa år, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande i Vellinge kommun.

Jag kan vid första anblick på domen konstatera att domstolen till största del gått på kommunens ansökan vilket kommer möjliggöra ett sammanhängande skydd som kommer kunna skydda över 5000 bostadsfastigheter, samhällsviktiga funktioner och infrastruktur när det är utbyggt. Vi behöver dock tid att analysera domen i dess helhet för att kunna uttala oss mer, säger Erik Andersson, ansvarig projektledare för skyddsvallarna i Vellinge kommun.

Skyddet utgörs av ett heltäckande skydd på drygt två mil mestadels genom att uppföra vallar men även genom murliknande element och förstärkta sandklitter i vissa etapper. Skydden varierar i höjd - 80% har en faktisk visningshöjd på under 1,5 m då marken på platsen redan är upphöjd. Processen bakåt i korthet är att en handlingsplan togs fram 2013. Ett beslut om ansökan gjordes 2014 och inlämnades 2018. Sedan följde en huvudförhandling Mark och miljödomstolen och en dom 2020.

Länk till domen hittar du här

Publicerad:
17 juni, 2022