Hoppa till innehåll

För dig som vill veta mer om Vellinge kommuns byggnadshistoria

Nu är det möjligt att köpa böcker som handlar om Vellinge kommun och vår byggnadshistoria. Välkomna till ritningsarkivet under deras öppettider. Information av böckerna hittar du här nedan.

Mellan åren 1986 och 1995 präglades Vellinge kommun av ett intensivt byggande. Mer än 7 000 bygglovsärenden behandlades under den perioden varav 61 stycken presenteras i boken Byggnadskarameller. I boken Örat mot marken får du en inblick i Höllvikens centrums utveckling och vilka visioner som fanns för orten. För den naturintresserade kan man få reflektioner för den naturen som kommit att prägla kommunen än idag.

Om du är intresserad av en bok kan du kontakta bestallningar.ritningsarkiv@vellinge.se eller besöka bygglovsenheten mellan 10.00 – 12.00 alla dagar, på tisdagar är det även öppet mellan 16.00-18.00. Betalning via swish.

Böcker

Byggnadskarameller. Boken berör en tioårsperiod från 1986–1995 där Vellinge kommun präglades av ett intensiv byggande. Under den perioden behandlades ungefär 7 000 bygglovsärenden där 61 av dessa presenteras i boken som byggnadskarameller. Boken guidar läsaren i runt om i kommunen där orterna och dess byggnader beskrivs med ord. Vidare berörs olika typer av projekt, stora som små, och kompletteras med fotografier av projekten där författaren lyfter fram söta, salta samt beska synpunkter och kommentarer. Pris: 20 kr

Kyrkbyar och städer i förvandling. Boken är bebyggelseinventering som utforskar olika byggnader runtom Vellinge kommun där intervjuer har gjorts med fastighetsägare och äldre bybor. Boken har även hämtat information ur äldre stämmoprotokoll och liknande samt att Lantmäteriets gamla kartor har studerats. Ett avsnitt, ”Råd och anvisningar”, upplyser läsaren om de äldre husens uppbyggnad samt dess utseende. Det är en nyttig läsning för den som önskar sig större förståelse inför vård och reparationer av äldre hus. Pris: 300 kr [OBS endast 3 exemplar till försäljning].

Skanör och Falsterbo utanför stadskärnorna. Broschyren vänder sig till den som undrar hur man ska planera byggande, framförallt bland träden. Form och gestaltning lyfts fram samtidigt som konkreta råd ges efter fördjupade kunskaper inom bygdens historia och karaktär. Pris: 20 kr

Höllviken i skogen - mellan haven. Broschyren vänder sig till den som undrar hur man ska planera byggande, framförallt bland tallarna i Höllviken. Form och gestaltning lyfts fram samtidigt som konkreta råd ges efter fördjupade kunskaper inom bygdens historia och karaktär. Pris: 20 kr

Förklaringar till vägnamnen inom Höllviken, Kämpinge och Ljunghusen. Broschyren berör bland annat Collin och Corfitz Beck-Friis som givit namn åt gator i Höllviken. Deras betydelse för samhällets utveckling lyfts fram. Broschyren berör även andra gator och vad som egentligen döljs bakom deras betydelse. Pris: 20 kr

Örat mot marken, Höllvikens centrums utveckling under 90-talet. Broschyren är en analys över de bebyggelser som skedde i Höllviken under 1990-talet och berättar för läsaren vilka visionerna var vid tidpunkten och hur byggandet har förstärkt identiteten till den genuina Höllviken om existerar idag. Pris: 20 kr

Skanör och Falsterbo efter sillatiden. Boken låter läsaren fördjupa sina kunskaper i Skanör och Falsterbos utveckling efter den medeltida hansalivet. Under 1700-talet uppfördes rådhuset i Skanör och fyren i Falsterbo. Boken berör även de bränder som bröt ut som lade delar av den äldre bebyggelsen i ruiner. Vidare lyfter boken fram upptäckten av Skanör och Falsterbo som bad och rekreationsorter och hur det banade väg för vidare utveckling av bland annat infrastrukturen till och från omkringliggande kommuner. Pris: 100 kr

Havet och Skanör-Falsterbo. Boken berör den nautiska historian i Skanör och Falsterbo där författaren lyfter fram de familjer som etablerade sig i orterna och hur samhället växte fram med dessa. Seglingen var ett måste för lite över 100 år sedan för dessa då det inte fanns en möjlighet att försörja sig på det magra jordbruket på Näset. Pris: 100 kr

Falsterbonäsets natur. Boken lyfter fram den vackra naturen som finns i Vellinge kommun med både text och bilder. Läsaren får även ta del av de reflektioner som finns för den naturen som kommit att prägla den gestaltningen som finns idag. Pris: 50 kr

Publicerad:
30 juni, 2022