Hoppa till innehåll

Goda resultat för Vellinges näringslivsklimat i SKR:s kvalitetsmätning

Den 21 april offentliggjordes Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) årliga servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Årets mätning visar att Vellinge kommuns arbete för att förbättra servicen gentemot företag har gett goda resultat inom flera områden.

Syftet med SKR:s undersökning är att bedöma kommunernas service inom ett antal olika områden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Deltar gör företagare som under 2021 haft något relevant ärende hos kommunen. Företagarna får svara på frågor om kommunens service vad gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Deltagarna ges även möjlighet att göra en helhetsbedömning vilken ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).

I år har Vellinge kommun förbättrat sig inom områdena Mark, Miljö och Livsmedel och fått omdömet ”Högt” eller ”Mycket högt”.

Det är glädjande! säger Annica Carlstedt, Näringslivschef i Vellinge kommun. Samtidigt upplever företagen att kommunen har blivit något sämre på hantering av Bygglov och Serveringstillstånd och det har redan påbörjats ett arbete med att bland annat förbättra informationen till företagare.

Just nu tar kommunen fram interaktiva broschyrer för att företagare smidigare ska kunna ta del av processen för serveringstillstånd samt för hela bygglovsprocessen.

Näringslivet är en viktig fråga i Vellinge kommun. Vi vill underlätta för företagare i Vellinge kommun. De ska ha tillgång till smidiga e-tjänster som täcker hela processer. De ska också ha enkel tillgång till information som besvarar de frågor de behöver få svar på, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

Vellinge kommun har ett gott företagsklimat och är sedan många år i toppskiktet bland Sveriges kommuner. Ett välmående näringsliv stärker kommunen som helhet och det är en profilfråga för kommunen att vara en företagarvänlig kommun. I detta arbete är service och bemötande i myndighetsutövande en avgörande faktor.

Ta del av tabellerna angående företagsklimat från SKR

Publicerad:
21 april, 2022