Hoppa till innehåll

Hur Vellinge kommun arbetar med migration och flyktingmottagning från Ukraina

Här har vi samlat frågor och svar kring migration och flyktingmottagning med anledning av den pågående situationen i Ukraina.

Інформація для громадян України

Information till ukrainare

Svenska: Du som har flytt från kriget i Ukraina | Informationsverige.se
Ukrainska: Для біженців з України | Informationsverige.se

Information med anledning av den nya lagstiftning som träder i kraft den 1 juli 2022.

Fr.o.m. 26 juli 2022 har Vellinge kommun börjat ta emot anvisade ukrainare enligt den nya lagstiftningen.

Den nya lagstiftningen innebär att Migrationsverket från och med 1 juli 2022 kommer att anvisa skyddsbehövande från Ukraina till kommunerna vilket innebär att Vellinge kommun under resterande del av 2022 beräknas att anvisas 130 skyddsbehövande. Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa en jämn fördelning av skyddsbehövande till kommunerna vilket i sin tur syftar till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för kommunerna att stödja de som behöver stöd. Kommunen har en månad på sig att ta emot den skyddsbehövande från det att Migrationsverket anvisat till kommunen.

Enligt migrationsverket är skyddsbehövande som kommer att prioriteras för anvisning till kommunen skyddsbehövande i evakueringsboende eller Migrationsverkets boenden. Även skyddsbehövande som varit ensamkommande som fyller 18 år ska anvisas till samma kommun. För skyddsbehövande som idag ordnat eget boende men som inte längre vill eller kan bo kvar där ska även fortsättningsvis vända sig till migrationsverket. Det är sedan migrationsverket som avgör vilket boende som är aktuellt och om finns det möjlighet försöker migrationsverket anvisa till samma kommun som den skyddsbehövande bott i tidigare men det kommer inte att vara möjligt för alla.

Mer information hittar ni hos migrationsverket på länkarna nedan:

Kommunerna tar över ansvaret för boende åt skyddsbehövande från Ukraina - Migrationsverket

Efter 1 juli kan personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet behöva flytta till en ny bostad - Migrationsverket

Hur arbetar Vellinge Kommun med migration och flyktingmottagning?

Kommunen arbetar med nyanlända personer som anvisas till Vellinge Kommun från Migrationsverket. Det är enheten för Arbete och Etablering som arbetar med nyanlända personer och då med mottagnings- och bosättningsprocessen. Innan en nyanländ person anvisas till en kommun är det Migrationsverket som har ansvaret för att stödja personen med boende och försörjning. Kommunen har en god beredskap för mottag av nyanlända och samverkar med andra kommuner i Skåne samt har en nära dialog med Migrationsverket och Länsstyrelsen.

För mer information från Migrationsverket: Situationen i Ukraina - Migrationsverket

På vilket sätt stödjer kommunen ukrainska flyktingar som kommer till kommunen?

Personer som kommer från Ukraina kan vistas i kommunen i 90 dagar utan visum med förutsättningen att de har en plan för bostad och försörjning. Personer från Ukraina kan även ansöka om tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet vilket innebär att personen får ett omedelbart skydd och tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige. Det är Migrationsverket som ansvarar för det akuta behovet av mat och boende. Migrationsverket kan från den 1 juli 2022 anvisa skyddsbehövande från Ukraina med tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet till kommunerna i Sverige. Se mer information om detta högst upp på sidan.

I uppdraget kommunerna har fått genom att skyddsbehövande anvisas till kommunerna ingår det att ordna boende till de som anvisas till kommunen. Kommunerna ansvarar även för att ordna förskola och skola till barn.

För mer information från Migrationsverket: Situationen i Ukraina - Migrationsverket

När det gäller ensamkommande barn dvs barn utan vårdnadshavare som kommer till Vellinge Kommun, har kommunen ett direkt ansvar för barnens vård och boende.

Hur många flyktingar kommer till Vellinge kommun med anledning av situationen i Ukraina?

Vellinge Kommun har en löpande dialog med Migrationsverket kring behovet av att stödja Migrationsverket i arbetet med att ta emot flyktingar från Ukraina. Vellinge Kommun har ett väl inarbetat arbetssätt, goda rutiner och en god beredskap i arbete med mottag och etablering. Vellinge kommun har fått i uppdrag att ta emot 130 skyddsbehövande från Ukraina med tillfälligt uppehållstillstånd från den 1 juli och året ut.

Hur kan jag som privatperson hjälpa till eller bidra med anledning av situationen i Ukraina?

Vi hänvisar till att undersöka möjligheter för att hjälpa och stödja via frivillig- och hjälporganisationer som samordnar hjälpinsatser och stöd.

Kommunens verksamheter samlar just nu inte in mat, kläder eller annat.

För frågor kring behovet av boendelösningar kontakta Vellingebostäder via info@vellingebostader.se

Hur kan jag som privatperson stödja ensamkommande barn?

Är du intresserad av och vill veta mer om vad det innebär att vara familjehem är du välkommen att kontakta Barn och Familj Myndighet via Vellinge Direkt på 040-42 50 00.

Är du intresserad av och vill veta mer om uppdraget som God man är du välkommen att kontakta Vellinge Direkt på 040-42 50 00.

Har personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet från Ukraina rätt att delta i SFI?

Nej, personer från Ukraina med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har inte rätt till SFI eller annan utbildning inom Komvux. För mer information se länk nedan:

Rätt till sfi - Skolverket

Har barn och ungdomar med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet rätt att gå i skolan?

Ja, barn med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet har rätt till utbildning. För mer information se länk nedan.

Nyanlända barns rätt till utbildning - Skolverket

När det gäller förskola krävs det att vårdnadshavarna är sysselsatta med arbete eller studier för att få förskoleplats till sitt barn.

Ansökan om skolplats görs via blanketten som finns länkad nedan, blanketten finns även att hämta hos Vellinge Direkt. Blanketten fylls i och lämnas till Vellinge Direkt. Skolplacering görs skyndsamt och bör ej ta mer än 1 månad.

Plats i grundskolan - ansökan, uppsägning eller byte.pdf (PDF-dokument, 58 kB)

På Familjernas Hus i Vellinge och Höllviken finns öppna förskolor dit föräldrar med barn i åldrarna 0-6 år är välkomna. För mer information se länken nedan.

Öppna förskolan — Vellinge kommun

Vilken rätt till hälso- och sjukvård har personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet från Ukraina?

Om individen har uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet gäller följande:

Barn under 18 år har rätt till samma hälso- och sjukvård som barn som bor i Sverige. Det gäller även det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vuxna har rätt till vård och tandvård som inte kan anstå, mödravård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och hälsoundersökning

På webbplatsen 1177.se finns information på flera språk om hur sjukvården i Sverige fungerar

Mer om vilken vård du har rätt till enligt massflyktsdirektivet (Migrationsverket)

Om individen inte har tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet får individen vistats i Sverige Viseringsfritt i 90 dagar. Under dessa 90 dagar har du rätt till akut sjukvård. Vad som är akut bedöms i varje enskilt fall.

Källa: Rätt till vård och bistånd i Sverige - Socialstyrelsen

Har personer med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet rätt att arbeta i Sverige?

Om individen är 16 år eller äldre och har ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har individen rätt att arbeta i Sverige. Om individen får ett arbete måste individen eller arbetsgivaren anmäla det till Skatteverket.

Svenska: Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina | Skatteverket

Arbetsförmedlingen erbjuder även stöd i arbetssökande till skyddsbehövande från Ukraina med tillfälligt uppehållstillstånd enligt nedan.

Är du från Ukraina? - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

Skyddsbehövande från Ukraina med tillfälligt uppehållstillstånd som söker arbete och bor i kommunen är även välkomna att kontakta Monica Hallworth på 040- 42 54 22 eller Monica.Hallworth@vellinge.se. Monica är projektledare för ett arbetsmarknadsprojekt som heter Nätverk för arbete där man som nyanländ kan få hjälpa och stöd i att hitta ett arbete eller en praktik.

Stämmer det att personer som kan visa pass eller id-handling från Ukraina får resa gratis med buss och tåg i Skåne och där man kan resa med Öresundstågen?

Ja det stämmer, om en person som flytt från Ukraina behöver åka tåg eller buss i Skåne kan personen visa sitt id-kort eller pass och får då åka gratis.

Skånetrafiken (skanetrafiken.se)

Information från Kulturskolan

Kulturskolan erbjuder undervisning i olika former inom ämnena musik, bild, dans och musikal. Kulturskolan har en orkesterprofil och har sju olika orkestrar.

Vi välkomnar barn, ungdomar och även vuxna som behöver ett kulturellt andrum att tillfälligt delta på en lektion i orkester, dans eller bild. Det finns även möjlighet att delta på Babyrytmik på tisdagar kl. 9.30 eller 10.30 med gemensam fikastund med andra föräldrar.

Vi kan även ordna mer långsiktiga lösningar med deltagande på våra kurser varje vecka.

Mer information om kulturskolans verksamhet finns på www.vellinge.se/kulturskola

Det går även bra att ta kontakt på kulturskolan@vellinge.se eller 040-42 52 67

Information från Vellinges bibliotek

I Vellinge kommun finns fyra bibliotek och hit är alla välkomna! Det är gratis.

På biblioteken kan du hitta en lugn plats att sitta på. Du kan ta med ditt barn till barnhörnan där det finns pyssel och leksaker.

Det finns alltid personal tillgänglig som kan hjälpa dig om du behöver.

På biblioteken kan du till exempel:

  • Låna en dator
  • Skiva ut papper och kopiera
  • Läsa tidskrifter och tidningar. Vi har digitala tidskrifter på flera språk.
  • Läsa och låna böcker
  • Delta i några av våra arrangemang

För mer information, se Bibliotek — Vellinge kommun

Kontakta oss gärna om ni undrar något!

Kontaktvägar till hjälp och stödorganisationer

Har du en förening eller organisation och erbjuder hjälp och stöd till nyanlända från Ukraina? Kontakta vellingedirekt@vellinge.se.

Värdehuset i Höllviken

En mötesplats för barn och ungdomar som successivt kommer att erbjuda ett antal aktiviteter och föreläsningar med fokus på att skapa värde.

www.vardehuset.se
Ken Kvist: 0733-301832
Frida Myllenberg: 0705-473320
info@vardehuset.se

Humannity Sweden

Samlar in förnödenheter och medel samt anordnar arrangemang såsom resor/transport, bekostar utbildning. Anordnar även privata boende, utbildning i svenska språket och samhällskunskap. Behjälpliga med kontakt med myndigheter, kommun, sjukvård och arbetsgivare.

www.humannity.org
Max Viisak: 0700-585792
max@hummanity.org

Svenska kyrkan Vellinge-Månstorps församling

Firar gudstjänst och har verksamhet för alla åldrar. Annordnar barn- och ungdomsverksamhet, körer, soppluncher och caféverksamhet. Finns till för den som behöver någon att tala med.

www.svenskakyrkan.se/vellinge

Lions Club Reng Höllviken

Humanitär organisation som samlar in medel för att kunna bistå personer i nöd. Huvudsaklig inkomstkälla är loppisverksamhet. Vid behov kan organisationens medlemmar ställa upp för medmänniskor.

www.lionshollviken.se
Kent Benediktsson: 0701-492540
info@lionshollviken.se

Rädda Barnen Vellinge-Näset

Bedriver läxhjälp på kommunens två etableringsboenden, besöker alla nyanlända familjer, deltar i barnpassning. Samarbetar bland anant med Värdehuset i Höllviken och Hummanity.

Facebook: Räda Barnen Vellinge-Näset
Cecilia Nevsten: 0707-315949
cecilianevsten@gmail.com

Friskis & Svettis Vellinge

Erbjuder subventionerad träning i gymmet till flyktingar från Ukraina under 2022. Gästen behöver kunna erlägga medlemsavgift och subventionerad avgift.

Jeanette Hellberg: 040-456773

Sidan uppdateras löpande.

Senast uppdaterad:
27 juli, 2022