Hoppa till innehåll

Vellinge kommun protesterar mot dansk dumpning i Öresund

Köpenhamns kommun har för avsikt att inom kort påbörja bygget av den konstgjorda ön Lynetteholmen. Vellinge kommun anser, liksom Länsstyrelsen i Skåne, att tillstånd inte borde lämnats till den ansökta verksamheten och i synnerhet inte till dumpning på de platser som nu tillåtits. Projektet medför oacceptabla risker för natur och miljö i Öresund.

Följ de senaste händelserna kring byggandet längst ned på sidan.

Det finns stora risker i och med dumpningen. Vellinge kommuns ser särskilt tre områden som kan få en stark negativ påverkan.

Vi är djupt oroade över vilka effekter bygget av Lynetteholmen kan få för Öresund och miljön kring Falsterbonäset. Vi har en unik natur och en känslig havsmiljö med sälarna och ett rikt fågelliv, säger Carina Wutzler kommunstyrelsens ordförande i Vellinge.

När den svenska regeringen och de berörda nationella myndigheterna inte tar sitt ansvar och stoppar dumpningen av jordmassor i Öresund så måste berörda parter kraftsamla för att få Köpenhamn att ta sitt ansvar och stoppar det påbörjade arbetet, avslutar Carina Wutzler.

Publicerad:
17 februari, 2022