Hoppa till innehåll

Ökning av klotter i Vellinge

Under senaste tiden har vi sett en ökning av klotter, vilket både kommun och kommunpolisen ser allvarligt på. Klotterrelaterad skadegörelse leder till omfattande saneringskostnader, en minskad trygghetskänsla och betraktas av kommunen som ett trygghets- och säkerhetsproblem.

Klotter är ett brott och kommunen samarbetar med polisen för att komma tillrätta med problemet. Upptäcker du klotter på kommunal egendom får du gärna hjälpa till med en felanmälan. Ta en bild på klottret och skicka in till Felanmälan — Vellinge kommun. Beskriv också var klottret finns. Först när vi får kännedom om skadegörelsen kan vi göra något åt den.

Felanmälan

Vellinge kommun har nolltolerans för all form av klotterrelaterad skadegörelse. En nedklottrad miljö kan upplevas som otrygg – som om ingen bryr sig eller tar hand om platsen. Detta kan i sin tur leda till att den blir ännu mer nerklottrad – klotter blir en del av en nedåtgående spiral, säger Sanna Quirico Rosenqvist, trygghetschef.

Vi vill uppmana vårdnadshavare att prata med sina barn om klotter och att det leder till omfattande saneringskostnader. Kostnader som vårdnadshavarna kan få betala genom skadestånd, avslutar Sanna.

Publicerad:
24 februari, 2022