Hoppa till innehåll

Vellinge på topp 10 kring trygghet och säkerhet under pandemin

Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap publicerar för fjortonde gången indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet. Årets tema är hur covid-19 påverkar krishantering, anmälda brott och olyckor. Vellinge kommun placerar sig på plats sex i hela landet.

Indikatorn är en öppen jämförelse mellan alla kommuner i landet. Syftet är att stimulera till förbättringsarbete i kommunerna och att öka effektiviteten. De områden som bland annat har kartlagds är personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och invånarnas upplevda oro och otrygghet.

- Det är glädjande att Vellinge fortsatt är i topp och att vi åter hamnar på plats 6 av 290. I Vellinge har vi stort fokus på trygg och säkerhet och arbetar såväl förebyggande som med effektiva insatser. En viktig del i det arbetet är samverkan mellan kommun, invånare, föreningsliv, företagare, polis och andra myndigheter. Det är tack vare ett stort engagemang från så många som Vellinge är en trygg och säker plats att bo och leva i. Det är inget som kan tas som självklart tyvärr, utan något vi måste arbeta med hela tiden, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Vellinge Kommun ser att mycket har förbättrats under pandemin samtidigt som det fortfarande finns en del att arbeta med. Detta gäller bland annat antalet anmälda brott om skadegörelse. Här nedan presenteras de siffror som kartläggningen tagit fram.

Kartläggningen är baserad på, per 1000 invånare och åren som jämförs är 2020 och 2021.

Antalet sjukhusvårdade som varit inskrivna på sjukhus minst ett dygn till följd av oavsiktliga skador, olyckor, har ökat från 7,2 till 7,6. Antalet utvecklade bränder i byggnader är oförändrat och ligger fortfarande på 0,33.

Indikatorn visar på att antalet anmälda våldsbrott har minskat från 4,3 till 3,8, vilket är en positiv utveckling. Även antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott har minskat något från 24,6 till 24,4. Vi ser dock att antalet anmälda brott om skadegörelse har ökat från 6,7 till 7,9.

Antal personer som utbildats av kommunen i att förebygga eller hantera bränder per 1000 invånare har minskat till 4 personer jämfört med 14 personer år 2020.

Hjälp vid nödläge

Handläggningstider och responstid har förändrat i kommunen under jämförelseåren. Med handläggningstid menas den tid från att 112-anropet ankommer till första utlarmning. Med responstid menas den tid från 112-anropet till att första resurs är på plats. Handläggningstid för räddningstjänst har en minskad mediantid från 7,1 minuter till 2 minuter medan responstiden har ökat något från 7,4 minuter till 7,8 minuter. Handläggningstiden för ambulans har också ökat något från 3,8 minuter till 3,9 minuter. Responstiden har också ökat något från 17,1 minuter till 18,5 minuter.

I länken nedan kan du ta del av hela rapporten från Sveriges Kommuner och Regioner och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Läs rapporten här (PDF-dokument, 19,3 MB)

Publicerad:
28 januari, 2022