Hoppa till innehåll

Tidig upptäckt av demenssjukdom

Vellinge kommun deltar i projektet ”Jämlik demensvård” där Region Skåne tagit fram en samverkansmodell mellan hemtjänst, hemsjukvård och vårdcentral, som ska öka möjligheten att upptäcka demenssjukdomar i ett tidigare skede. Detta för att öka livskvaliteten hos de som drabbas, och deras anhöriga. Vi har träffat Gunilla Liljegren, sjuksköterska på vård- och omsorgsavdelningen i Vellinge kommun, som arbetar med projektet.

Hur fungerar samverkan?
Det kan vara så att hemtjänstpersonal märker att något inte stämmer, att en person glömmer saker vid upprepade tillfällen, har fel tidsuppfattning eller svårigheter i sociala sammanhang. Då kontaktas personal i hemsjukvården,Silviasyster eller demenssköterska. I samverkan kallas sedan den enskilde,ofta tillsammans med en anhörig och givetvis med samtycke, till vårdcentralen för undersökningar och provtagning. Ett team bestående av läkare, sjuksköterskor, biståndshandläggare och andra specialister arbetar sedan med utredning, diagnossättning, behandling och erbjudande om insatser, berättar Gunilla.

Vad händer om man ställt diagnosen demenssjukdom?
Man kan bli ordinerad symtomlindrande läkemedel, få olika typer av stöd, både för de drabbade och deras anhöriga. Det kan även beviljas dagverksamhet. Att kunna ge en tidig diagnos är bara en del, den andra är att gemensamt utforma en planering som underlättar livet för de drabbade och deras anhöriga, menar Gunilla

Senast uppdaterad:
27 april, 2022