Hoppa till innehåll

Resultat från medborgarundersökning 2021

Vellinge kommun deltar vartannat år i SCB:s Medborgarundersökning. Nu har resultatet från medborgarundersökningen kommit! Undersökningen ger en bild av hur de som bor i kommunen upplever boendemiljön, hur nöjd man är med kommunens verksamheter samt graden av inflytande och påverkan. Vi vill tacka alla som tog sig tid att svara på frågorna och ge era värdefulla synpunkter. Längst ner på sidan kan ni ta del av hela medborgarundersökningen.

- Vi ska nu använda resultatet för att se hur vi kan utveckla och förbättra Vellinge kommun utifrån invånarnas svar. Det finns område att glädjas åt men det finns också område där vi måste anstränga oss ännu mer för att bli bättre. Jag önskar dock att svarsfrekvensen varit betydligt högre så att underlaget varit mer heltäckande, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M)

Resultatet från medborgarundersökningen visar bland annat att:

Resultaten från medborgarundersökningen visar generellt att invånarna känner sig trygga i kommunen. De upplever dock att återvinning och sophanteringen inte är lika bra samt att fritidsaktiviteter för barn och unga kan förbättras.

I september skickade SCB en enkät till slumpvis utvalda kommuninvånare. Det är Statistiska centralbyrån som väljer hur många som ska få ta del av undersökningen och då tar de kommunens storlek i beaktning. De väljer även ut personer beroende på ålder, kön och annan demografi så att de speglar kommunen representativt. I Vellinge kommun skickades undersökningen ut till 1 200 personer.

Totalt svarade ungefär 42 procent på enkäten vilket kan jämföras med snittet för hela landet som ligger på 38 procent. Vi är tacksamma för de som valde att svara på samtliga frågor då det ger oss en god förståelse för hur invånarna upplever sin kommun.

Läs medborgarundersökningen 2021 här (Excel-dokument, 1007 kB)

Publicerad:
20 januari, 2022