Hoppa till innehåll

Entreprenöriellt lärande i grundskolan

Fram till slutet av läsåret 2022 pågår ett projekt för att stärka det entreprenöriella lärandet i grundskolorna. Marcus Persson är projektledare och sammanfattar projektets utmaningar, vilka förväntningar som finns och planen framåt.

Projektet som Marcus Persson leder är en del av kommunens större koncept Framtidssäkrad utbildning. Målet är att främja att eleverna på grundskolan jobbar mer med entreprenöriellt lärande. Skolverket beskriver det som att i grundskolan ska eleverna utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Marcus Persson har i projektet tagit fram en idé om hur detta tydligare kan appliceras i praktiken.

Entreprenörskap är en social och dynamisk process, ett förhållningssätt och kräver en progressiv pedagogik där lärarna arbetar med att lyfta fram olika förmågor hos eleverna, till exempel kreativitet, självledarskap och inte minst den digitala kompetensen, förklarar Marcus Persson.

Han vill dock lägga till att detta arbete redan i mångt och mycket pågår i grundskolorna runt om i kommunen. Projektet handlar mer om att strukturera upp arbetet, säkerställa att det finns ett ramverk och att alla skolor arbetar med detta, utifrån sina egna förutsättningar. Målet är att alla grundskolor ska arbeta med entreprenöriellt lärande på liknande villkor.

Jag har pratat med rektorer och lärare, alla är positiva till detta. En del har förklarat att de redan arbetar på detta sätt men att det finns utmaningar med att synliggöra lärandet och andra har lyft fram problematiken om hur man pratar om detta med eleverna, förklarar Marcus Persson.

Just att arbetet ska synliggöras och uppmärksammas anser Marcus Persson vara viktigt. Han menar att det finns en synergieffekt av att jobba med entreprenöriellt lärande men att det inte stannar i klassrummet. Han lyfter fram exempel från andra kommuner där grundskoleelever fått vara med i starten av att en ny rondell ska byggas, där har eleverna fått vara med och ritat rondellen, gjort beräkningar på storlek och hur mycket plats den tar, fått kunskap om vilka material som behövs och vilken påverkan den gör på naturen och miljön.

Det är ju helt fantastiskt, här pratar vi om värdeskapande lärande! Ett sådant projekt där eleverna arbetar ämnesövergripande skapar sammanhang och förståelse för hur allt hänger ihop samt att undervisningen kommer utanför klassrummet, förklarar Marcus Persson.

Målet med projektet är att alla grundskolor arbetar med entreprenöriellt lärande på ett strukturerat plan och att rektorer och pedagoger har rätt förutsättningar för sina elevgrupper och verksamheter. Detta med i samarbete med lokala föreningar såsom torgföreningar och Ungföretagsamhet. Målet är också att få näringslivet att öka sin närvaro i skolorna så att eleverna får möjlighet att träffa personer från det lokala näringslivet och får kunskap om alla olika valmöjligheter som finns inför framtiden. Projektet ska avslutas till våren med en mässa där många aktiviteter planeras med, förhoppningsvis, alla skolorna. En mässa som är återkommande varje år och ett naturligt inslag för eleverna i Vellinge kommun.

Publicerad:
18 januari, 2022