Hoppa till innehåll

Den nya entrén till Vellinge – Kika på Norra infarten här

Boende och besökare kan känna sig stolta när de idag kör av från motorvägen och rullar in från på norra infarten mot Vellinge. Förr möttes man av en T-korsning som tvingade trafikanter att köra runt hela staden för att nå centrum. Idag möts man istället av en vackert upplyst rondell, en ny väg in till centrum och ytterligare en rondell som ger alla som kommer till Vellinge, valmöjlighet och ett varmt bemötande.

Projektet som pågått under ganska exakt ett år kan på många sätt beskrivas som ett framgångsprojekt. Inte nog med att man hållit och i flera etapper överträffat tidsplanen så har projektet även planerats på ett sätt så minimal påverkan har gjorts på medborgarnas vardag. Respekten för medborgarna har i sin tur lett till att arbetet mottagits med tålamod och förväntan.

Den nya vägen som sammanbinder den norra och den södra rondellen har ersatt ett tidigare promenadstråk som legat otillgängligt och som många upplevt mörk och till viss del otryggt. Tack vare ny belysning, nya planeringar och en helt annan öppenhet är idag vägen en vacker infart till centrum för såväl fotgängare som cyklister och trafikanter. Under marken på den nya vägsträckan gömmer sig ett modernt dagvattensystem (BGG-system) som är framtaget för att kunna hantera stora mängder regnvatten, föroreningar och ge plats för växter och planeringar att trivas.

Tack för att du är med och utvecklar Vellinge kommun!

Se filmen här! (MP4-fil, 45 MB)
Publicerad:
21 december, 2021