Hoppa till innehåll

FAQ - Livscykelhantering för gästkonton i Microsoft Teams

Har du fått ett mejl om att kontrollera ditt gästkonto i ett av Vellinge kommuns Team i Microsoft Teams? På denna sidan hittar du svar på dina frågor!

Varför får jag detta mejl?

Du har idag ett så kallat gästkonto i Vellinges Kommun Microsoft 365 plattform. Genom detta gästkonto har du tillgång till diverse Teams och material.

Vad förväntas jag göra?

Du behöver ta ställning till om du fortfarande vill nyttja ditt gästkonto, och på så sätt fortfarande ha åtkomst till material och Teams som du blivit tilldelad.

Vad händer om jag godkänner min nuvarande åtkomst?

Ditt gästkonto hos Vellinge Kommuns Microsoft 365 plattform förblir aktivt och du behåller åtkomst till det material och Teams som du blivit tilldelad.

Vad händer om jag nekar tillgång för en användare?

Ditt gästkonto hos Vellinge Kommuns Microsoft 365 plattform markeras för avslut och din åtkomst till material och Teams avslutas. Ditt konto tas bort permanent efter 30 dagar.

Vad händer om jag inte gör något aktivt val under granskningen?

Baserat på när du senast loggade in så kommer systemet automatiskt att tillåta eller neka din åtkomst. Systemet avslutar automatiskt ditt gästkonto om du inte loggat in på Vellinge Kommuns Microsoft 365 plattform under de senaste 30 dagarna

Hur ofta behöver jag utföra denna typ av granskning?

Var sjätte månad med start 2022-03-27

Hur länge varar själva granskningen?

Granskningen är aktiv i 14 dagar, därefter avslutas granskningen och det val du gjort för ditt konto blir aktivt.

Publicerad:
22 december, 2021