Hoppa till innehåll

Sundsgymnasiet inleder internationellt utbyte för entreprenöriellt lärande

Sundsgymnasiet arbetar mycket med det entreprenöriella lärandet, som kan ses som en nyckel till att komma åt elevernas egen drivkraft och motivation. Ledorden för gymnasiet innefattar just det, kunnighet, kreativitet, öppenhet, kommunikation och ansvarstagande. Nu ges möjligheten att utveckla det ytterligare när de inleder ett internationellt utbyte med Israel med hjälp av programmet Atlas.

Initiativtagare till projektet är läraren för Introduktionsprogrammet, Helena von Malorie som har kontakter i Israel samt tidigare arbetat med internationella projekt. Atlas är svenska statens program för utbildningssamarbete mellan Sverige och länder utanför Europa.Atlasprojekt arbetar med att främja utvecklingen av internationella kontakter inom det svenska skolväsendet. Programmet ger möjlighet att använda internationalisering som ett verktyg för utvecklingsarbete.

Atlasprojektet ger Sundsgymnasiet möjlighet till internationellt utbyte med Israel för att utveckla entreprenöriella metoder, tillämpa design thinking samt få verktyg till teman och moduler.

”Vi vill att elever ska lära sig för lärandets skull och inte bara för betygen, vilket entreprenöriellt lärande handlar om”, säger Lina Barba, lärare i SVA.

Samarbetsskolan heter Mekif Vav och ligger i Ashdod, fyra mil söder om Tel Aviv. Det är en högstadie- och gymnasieskola med ungefär 1200 elever och 120 lärare. Eleverna på skolan kommer från många olika kulturer och en av skolans styrkor är inkludering och socialt engagemang. Skolan har en målsättning att utveckla sina lärare till ledare och mentorer som inspirerar till design thinking och socialt entreprenörskap.

”Vi ser stora möjligheter för elever från båda skolor att få en djup inblick i en annan kultur och insikt i hur man angriper de utmaningar och möjligheter man har och hur man använder de entreprenöriella processerna”, säger Helena von Malortie

Första resan till Israel sker i början av april 2022. Då följer fyra lärare med från Sundsgymnasiet som tillsammans ska planera och forma ett projekt mellan skolorna. Därefter ska en ny ansökan skickas in till Atlas för att både elever och lärare från båda skolorna ska kunna besöka varandra.

Publicerad:
24 november, 2021