Hoppa till innehåll

Vellinge kommuns första program för hållbar utveckling!

Program för hållbar utveckling är kommunens övergripande styrdokument som tar sikte på att ge en gemensam målbild och riktning för hållbar utveckling med fokus på Vellinge kommuns lokala behov, förutsättningar och prioriteringar. Det ska också beskriva hur Vellinge kommun bidrar till att uppfylla globala, nationella och regionala hållbarhetsmål.

Programmet antogs i juni 2021 och anger riktningen för Vellinge kommuns övergripande och långsiktiga arbete med hållbarhet. Det innehåller nio fokusområden; dessa innehåller i sin tur konkreta mål och nyckeltal. Programmet går nu in i en aktiv fas där fokus ligger på att ta fram en handlingsplan som ytterligare konkretiserar hur och vad vi ska göra för att nå de satta målen.

Ett av målen i program för hållbar utveckling är att invånarna ska ha god insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter. Kommunen välkomnar därför initiativ från näringsliv och civilsamhälle för att initiera olika innovations- och samverkansprojekt.

Vill du veta mer så hittar du programmet i sin helhet här:
Program för hållbar utveckling (PDF-dokument, 918 kB)

Läs mer här


Det går även bra att kontakta Melissa Maxter, energi- och klimatstrateg och projektledare för programmet, för mer information.

Publicerad:
14 september, 2021