Hoppa till innehåll

Nytt ramavtal med Vellinge Taxi AB

Tekniska nämndens arbetsutskott har fattat beslut om att tilldela Vellinge Taxi AB ramavtal avseende färdtjänst, arbetsresor, särskild skolskjuts och beställningscentral. Nytt avtal är planerat att vara på plats innan sommarens slut.

Den 27 maj i år fattade tekniska nämndens arbetsutskott beslut om ny upphandling. Den 19 juli beslutade tekniska nämnden att tilldela Vellinge Taxi uppdraget. Avtalet gäller från och med den 16 augusti 2021 till och med den 16 juni 2024.

Vid frågor kontakta:

Ulf Andersson, teknisk chef. Tel. 040-42 50 00

Publicerad:
20 juli, 2021