Hoppa till innehåll

Vellinge utvecklar fritidsgårdsverksamheten tillsammans med föreningslivet

Det finns många ungdomar i Vellinge kommun. Kommunen vill erbjuda dessa ungdomar en så trygg, aktiv och meningsfull fritid som möjligt. Därför satsar nu kommen på utökad samverkan med föreningslivet och på projekten Värdehuset samt projekt Vellinge IF.

I projekten vill vi öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter på kväller och helger. De innebär också att fritidserbjudandet för kommunens ungdomar totalt sett utökas

Värdehuset

En ny förening, Värdehuset, sprungen ur Höllvikens boxningsklubbs metodik att skapa unga ledare genom utbildning i kombination med personligt ledarskap har bildats. Föreningen Värdehuset ska vara en positiv, och utvecklande och naturlig mötesplats för barn och ungdomar där aktiviteter som svarar mot individernas olika behov erbjuds. Detta genom nätverksbaserat arbete mellan kommunens föreningar, aktiva ungdomar och pensionärer samt med stöd av näringslivet i form av sponsring. Hela tanken med Värdehuset bygger på ett kreativt skapande av civilsamhället där fokus ligger på demokrati och medskapande med utrymme för löpande förändring. Utgångspunkten är att verksamheten ska skapas och utvecklas av ungdomarna själva och att ledare, mentorer ska stötta och uppmuntra detta skapande.

Vellinge IF

Vellinge IF kommer att utöka sitt samhällsengagemang. Förslaget är att öppna upp sporthallen fredag och lördag kväll, vissa kvällar i månaden med start till hösten. Datumen för när hallen ska vara öppen länkas till fritidsgårdens aktivitetshjul. Öppethållandet alternerar mellan öppen hall för alla och att ibland dela upp tillgängligheten efter olika målgrupper, exempelvis olika ålderskategorier.

Genom att öppna upp sporthallen skapas ytterligare en mötesplats för ungdomarna i Vellinge by. Detta befrämjar hälsa och samhörighet. Det leder förhoppningsvis även till att färre ungdomar söker sig till offentliga platser på fredag och lördagkvällar.

Fritidsgårdens tillgänglighet och attraktionskraft kommer att stiga ytterligare tack vare en ökad samverkan, som ger ett större utbud både på plats på fritidsgården och hos andra aktörer.

De båda projekten startas upp till hösten, efter att särskilda samarbetsavtal som reglerar syfte, målgrupp, ekonomi och utvärdering ingåtts mellan kommunen och Värdehuset respektive Vellinge IF. Värdehuset startas upp i huset ”Sandeplan C” och fritidsgården i Höllviken flyttas till nya lokaler, företrädesvis med inriktning Stora Hammars skola.

Publicerad:
2 juni, 2021