Hoppa till innehåll

Vellinge kommun antar Program för hållbar utveckling

Kommuner har en avgörande roll och ett stort ansvar när det gäller att möta dagens och framtidens hållbarhetsutmaningar och att bidra till hållbar utveckling. Precis som resten av världen står Vellinge kommun inför olika utmaningar men här finns också många styrkor och möjligheter. Därför har Vellinge kommun under 2020 och 2021 jobbat med att ta fram ett program för hållbar utveckling.

Carina Wutzler och Melissa Maxter framför färgglada klossar med de globala målen från Agenda 2030.

Program för hållbar utveckling har tagits fram av en projektgrupp med representanter från respektive avdelning. Till en början genomfördes även ett antal workshops med politik och ledningsgrupp för att definiera Vellinge kommuns styrkor, möjligheter och utmaningar för en hållbar utveckling.

- Det är ett gediget arbete som genomförts. Programmet tar dels sin utgångspunkt i de kommunala övergripande målen, dels i de globala målen enligt Agenda 2030. Resultatet blev ett program som bygger på hållbarhetens tre dimensioner: ekologisk, social såväl som ekonomisk hållbarhet, och innehåller nio fokusområden med konkreta mål och nyckeltal, berättar Melissa Maxter, energi- och klimatstrateg i Vellinge kommun och projektledare för programmet.

Programmet må vara nytt, men Vellinge kommun har länge arbetat med hållbarhetsfrågor som en naturlig del av det dagliga arbetet. Som exempel finns en mängd styrdokument så som skyfallsplan, handlingsplan för integration, kustprogram, mobilitetsplan, energi- och klimatprogram, med flera.

- Programmet har tagits fram för att tydliggöra och synliggöra det befintliga arbetet med hållbarhetsfrågor och skapa en gemensam målbild och riktning för fortsatt hållbar utveckling i Vellinge kommun. Sen ville vi också ge en samlad beskrivning av hur Vellinge kommun ska bidra till att uppfylla globala, nationella och regionala mål kopplade till hållbarhetsfrågor. Vellinge kommun har genom engagemang och en hög kvalitet i de kommunala verksamheterna goda möjligheter till att bidra till att Agenda 2030 uppfylls, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Några av Vellinge kommuns utmaningar som bemöts i programmet är att hantera dagvattenfrågorna, psykisk ohälsa hos ungdomar, skuldsättningsnivå, kompetensförsörjning samt klimat- och miljöpåverkan. En stor utmaning för kommunen är de stigande havsnivåerna och erosion som hotar naturliga strandområden, bebyggelse och infrastruktur.

Program för hållbar utveckling ska vara det styrdokument som leder kommunens organisations arbete med hållbarhetsfrågor, och vi hoppas att alla som bor och verkar i Vellinge kommun ska finna programmet inspirerande, stödjande och vägledande.

Publicerad:
22 juni, 2021