Hoppa till innehåll

Satsning i södra Vellinge stärker näringslivet

I veckan fattade kommunfullmäktige beslut om att sälja de första tomterna i det som ska bli ett nytt verksamhetsområde mellan väg E6 och väg 100 i södra Vellinge. Här kommer det finnas möjlighet för både mindre och större företag, kontor, service och lättare industri att etablera sig.

- Näringslivet är en viktig del av kommunens utveckling. Därför känns det mycket positivt att de första tomterna nu är sålda, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande. Satsningen innebär nya företagsetableringar i kommunen där vi får en bra blandning av olika verksamheter som kommer innebära fler arbetstillfällen och mer service i kommunen, säger Carina.

Inom planområdet föreslås kvarter för kontor, verksamheter och restaurang där samtliga bör ha en tydlig hållbarhetskaraktär. Med ett attraktivt läge intill E6:an, i direkt närhet till det befintliga verksamhetsområdet i södra Vellinge är intresset för det nya verksamhetsområdet stort.

- Området ligger som en entré till södra Vellinge och det är mycket positivt att företagen anammat en tydlig hållbarhetsprofil med trevliga koncept, säger Carina Wutzler (M). Vi vill redan nu rikta ett varmt välkomnande till alla de nya verksamheterna i kommunen. Tillsammans växer vi!

Gårdagens beslut i kommunfullmäktige innebär att erforderliga avtal nu tecknas där första steget är optionsavtal. Beslutet innefattar även rätt att teckna överlåtelseavtal närmare tillträdet av tomten vilket är planerat till hösten 2023.

Läs mer om området här:
Verksamhetsområdet mellan E6 och väg 100 — Vellinge kommun

Kontakt

Erik Andersson, markförvaltare
erik.andersson@vellinge.se

Publicerad:
23 juni, 2021