Hoppa till innehåll

Elever föreslår lösningar på hållbarhetsutmaningar

Snart förväntas kommunen besluta om ett program för hållbar utveckling för Vellinge kommun. Inför det fortsatta arbetet och genomförande av programmet har elever på Sundsgymnasiet fått möjlighet att komma med lösningar på olika hållbarhetsutmaningar.

Arbetet med att ta fram ett program för hållbar utveckling är i slutfasen. Programmet beskriver bland annat lokala utmaningar som Vellinge kommun står inför för att uppnå en mer hållbar utveckling och bidra till lokala, nationella och globala mål för hållbar utveckling. På initiativ från Sundsgymnasiet har elever i klass Sa3d som en del av sin utbildning fått i uppdrag att komma med förslag på hur Vellinge kommun kan hantera några av utmaningarna.

- Elevernas förslag visar verkligen vikten av att arbeta med flera perspektiv samtidigt för att bidra och påverka måluppfyllelsen till flera lokala och globala mål. Detta är en viktig del av Agenda 2030 för att hitta lösningar som bidrar brett till hållbar utveckling på flera områden, säger Melissa Maxter, projektledare för program för hållbar utveckling.

Som exempel på förslag för att möta utmaningen med psykisk ohälsa bland unga föreslås bl.a. att införa stödgrupper för ungdomar med olika teman som t.ex. sportaktiviteter, bakning, tv-spel och sociala medier. Stödgrupperna bemannas av vuxna och ses därför kunna bli en arbetsmöjlighet för arbetslösa. Stödgrupperna föreslås även nyttja lokaler som står tomma på kvällarna.

För att möta utmaningen att skapa mer hållbara resvanor föreslår eleverna att stegvis skapa förståelse och förändra beteenden som gör att biltrafiken minskar. Färre p-platser och högre p-avgifter föreslås användas för att skapa bättre möjligheter för cyklister och finansiera mer miljövänliga lösningar.

I flera utmaningar föreslår eleverna åtgärder som syftar till att påverka för mer hållbara beteenden. Som exempel föreslås att tallrikar och serveringsbestick ska göras mindre och att göra det svårare att slänga mat. Tanken är att man då ska undvika att ta för mycket mat och äta upp istället för att slänga maten.

Såhär säger en elev i Sa3d om arbetet:

- Jag tycker det var kul att arbeta med ett arbete där vi fick vara med och påverka vårt närområde på riktigt, även att planera och komma fram till lösningar som utifrån agenda 2030.

Elevernas lärare Anders Rasmusson som initierade samarbetet lyfter fördelarna med samverkan:

- Det är en stor fördel att få arbeta med skarpa projekt eftersom eleverna får en större inblick, nyfiken och förståelse för hur det i praktiken ser ut. Jag och eleverna ansåg att det vara både givande och roligt få arbeta tillsammans med olika externa parter.

Elevernas förslag kommer att förmedlas till berörda verksamheter för att tas med som förslag och inspiration till hur genomförandet av program för hållbar utveckling kan ske när det är beslutat.

Här kan du läsa mer om hållbarhetsprogrammet.

Publicerad:
10 juni, 2021