Hoppa till innehåll

Avtal med Vellinge Taxi AB upphör i förtid

Vellinge kommuns avtal med Vellinge Taxi AB, för färdtjänst, arbetsresor och skolskjuts, upphör i förtid den 31 augusti 2021. Du som använder dig av dessa tjänster behöver i dagsläget inte göra något.

Beslutet att godkänna att avtalet upphör i förtid har fattats med politisk enighet i tekniska nämndens arbetsutskott. Vellinge kommun kommer att annonsera en ny upphandling inom kort.

Under upphandlingstiden kommer Vellinge taxi att utföra uppdraget som tidigare. Du som är färdtjänstbrukare behöver inte göra något. Det är kommunens förhoppning och ambition att ett nytt avtal är på plats innan sommarens slut. När avtalet är klart får du information med kontaktuppgifter till den nya taxileverantören. Information kommer även att finnas på Vellinge.se när avtalet är klart.

Bakgrunden till att avtalet sägs upp i förtid är att Vellinge kommun och Vellinge Taxi AB inte kommit överens om en justering av den fasta ersättningen.

Vid frågor kontakta:

Ulf Andersson, teknisk chef. Tel. 040-42 50 00

Publicerad:
28 maj, 2021