Hoppa till innehåll

Nu lanserar vi vårt digitala ritningsarkiv

Byggnadsnämnden har under de senaste åren drivit ett digitaliseringsprojekt för arkivet. Detta innebär att vi nu lanserar ett digitalt ritningsarkiv där invånare själva kan söka fram de dokument som är vanligast efterfrågade.

I vårt digitala arkiv finner ni främst fasad, plan samt sektionsritningar och i den del där det finns VVS, värme- och ventilationsritningar. Dessa är antingen i pdf-format eller tif-format och går att ladda ned och/eller skriva ut.

Med denna tjänsten hoppas vi kunna öka servicen till våra medborgare samtidigt som vi minskar arbetsbelastningen hos våra handläggare inom plan- och byggenheten säger Mentor Demjaha, Plan- och bygglovchef.

Läs mer på sidan Ritningsarkiv om hur du går till väga

Publicerad:
22 april, 2021