Hoppa till innehåll

Klart med linjedragningen för nya SkåneExpressen

Linje 100 blir en ny SkåneExpress och får namnet SkåneExpressen 15. Linjedragningen är nu satt, och den har delvis förändrats efter dialog med kommuninvånare och Skånetrafiken. Trafikstart planeras till december 2022.

Vellinge kommun gör tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket stora satsningar för att förbättra förutsättningarna för ett hållbart och bekvämt resande mellan Malmö och Falsterbonäset.

Den nya SkåneExpressen 15 kommer trafikeras med moderna, bekväma dubbeldäckare och trafikstarten blir i december 2022.

Efter dialog med kommuninvånare och Skånetrafiken så har den ursprungliga linjedragningen i Skanör förändrats. Bussen kommer att trafikera stationen Haga, hållplatsen Stefan Löfvings Väg och Skanörs C. Därefter vänder bussen i den planerade cirkulationsplatsen vid Triangeln (korsningen Malmövägen-Falsterbovägen).

- Vi har lyssnat på de synpunkter som inkommit. Den nya linjedragningen innebär att mindre grönytan kommer att behövas tas i anspråk vid Haga. Inga bussar kommer att trafikera vare sig Malmövägen eller Nyvångsvägen, vilket gjordes i ursprungsalternativet, säger kommunens projektledare Malin Klasson, och fortsätter:

- Den nya linjedragningen innebär även att hållplatsen vid Stefan Lövings väg kommer att trafikeras, vilket är en viktig hållplats för norra Skanör. Linje 300 kommer att behålla sin nuvarande sträckning. Det känns väldigt glädjande att vi har kommit så här långt i projektet och nu är på väg mot säkrare, smidigare och mer hållbara resor.

Läs mer på projektsidan På väg

Publicerad:
10 mars, 2021