Hoppa till innehåll

Vellinge kommun fortsätter sitt deltagande i Glokala Sverige

Över hälften av Sveriges kommuner och regioner är nu en del av projektet Glokala Sverige, och Vellinge kommun är en av dem.

Under 2020 deltog Vellinge kommun i projektet Glokala Sverige, som är ett nationellt utbildnings- och kommunikationsprojekt för Agenda 2030 och de globala målen för hållbarhet. Projektet drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, med stöd av Sida. Glokala Sverige handlar om att öka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

- Under 2020 har Vellinge kommun arbetat med att ta fram ett program för hållbar utveckling som ska genomsyra hela kommunorganisationen. Genom deltagandet i Glokala Sverige har arbetet kunnat förankras ytterligare och vi har fått mycket inspiration och värdefull input till arbetet med programmet. Vi är väldigt glada över vårt fortsatta deltagande i projektet, och att få fortsätta bidra till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen tillsammans med Glokala Sverige. Kommuner och regioner har en avgörande roll för att vi ska nå de globala målen, och det lokala engagemanget är en nödvändighet för genomförandet, säger Melissa Maxter, energi- och klimatstrateg i Vellinge kommun.

Som projektdeltagare får kommunen utbildningsinsatser och stöd i form av webbutbildning, filmer, utställningar, nyhetsbrev, föreläsare och webbinarier. För att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang genomförs under hösten den årliga konferensen Mötesplats Agenda 2030. Andra viktiga delar av projektet är nätverkande och erfarenhetsdelning.

För mer information och en förteckning över samtliga antagna kommuner och regioner, besök www.glokalasverige.se

Publicerad:
2 februari, 2021