Hoppa till innehåll

Vellinge kommun är bäst i Skåne i SKR:s kvalitetsmätning om trygghet och säkerhet

I SKR:s Öppna jämförelser av arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner hamnar Vellinge på en sjätte plats i Sverige och första plats i Skåne.

- Jag vet att tryggheten värdesätts högt av medborgarna och frågor som rör det brottsförebyggande och trygghetsskapande står alltid högt på agendan i kommunen. Det är glädjande att Vellinge ligger i fortsatt topp i mätningen och positivt att antalet anmälda stöld- och tillgreppsbrott minskat, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Sedan 2008 har Sveriges kommuner och regioner (SKR) i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) jämfört Sveriges kommuner utifrån olika indikatorer som berör trygghet och säkerhet. Resultatet baseras på statistik över brotts­lighet, personskador, bränder, tillgång till hjälp vid nödläge, samt hur säkerhets­arbetet i kommunerna bedrivs.

- Trygghetsarbetet är en viktig strategisk fråga för kommunen. Vellinge kommun är, och ska fortsatt vara, en trygg plats att leva, vistas och verka i, säger Carina Wutzler.

Hela undersökningen finns att läsa på SKR:s hemsida

Publicerad:
16 februari, 2021