Hoppa till innehåll

Preliminärt bokslut för Vellinge kommun pekar på stort överskott

Det preliminära bokslutet för Vellinge kommun för 2020 pekar på ett stort överskott i relation till det budgeterade resultatet. De främsta skälen till överskottet handlar om begränsade verksamheter, ökade statsbidrag på grund av coronapandemin samt positivt finansnetto och kostnadsmedvetna verksamheter.

I de preliminära beräkningarna är det positiva resultatet 138,7 miljoner kronor vilket är 106,2 miljoner kronor bättre än budget. Att det blivit ett så mycket högre resultat beror bland annat på att verksamheterna har haft begränsad verksamhet och därmed lägre kostnader under 2020. Exempel på detta är bland annat inställda arrangemang och att insatser och aktiviteter uteblivit med anledning av coronapandemin. En annan förklaring är att Vellinge kommun har fått ökade statsbidrag, ökade skatteintäkter samt haft ett positivt finansnetto och kostnadsmedvetna verksamheter. Vellinge kommun har också haft 10 miljoner kronor lägre utbetalning av ekonomiskt bistånd än budgeterat.

Överskottet innebär att kommunens investeringar under 2020 kan egenfinansieras till 100 procent. Dessutom kommer ett belopp för framtida eventuella lågkonjunkturer att kunna avsättas.

- Det är ett starkt resultat som gör att vi nu kommer kunna fortsätta att satsa på våra prioriterade områden samtidigt som vi tar ansvar för en långsiktig hållbar ekonomi. Utmaningar är den fortsatta demografiska utvecklingen med att ”färre ska försörja fler”. Vi har god framförhållning i planeringen, bland annat genom framtidssäkrad välfärd, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Under 2020 har Vellinge kommun investerat för 208 miljoner kronor. Bland annat har kommunen köpt mark för att bygga en ny grundskola i Hököpinge och för att öka bostadsbeståndet i Östra Grevie. Investeringar har också varit färdigställandet av Resecentrum och Asklunda förskola, samt investeringar i VA-system. Bokslutet visar även att verksamheterna har haft en god måluppfyllelse och hög kvalitet i både verksamhet och service.

- Jag bedömer att Vellinge kommuns ekonomi är fortsatt stark och har stärkts ytterligare. Genom ovanstående och att likviditeten har ökat, samt att vi har haft god avkastning på förvaltade medel, säger Åke Grönvall, ekonomidirektör i Vellinge kommun.

Publicerad:
11 februari, 2021