Hoppa till innehåll

Vellinge får rätt att börja bygga del av skyddsvallen

Mark- och miljööverdomstolen har nu fattat beslut om verkställighetsförordnande i ärendet Skydd mot höga havsnivåer. Det innebär att Vellinge kommun har rätt att börja bygga en del av skyddsvallen innan den slutgiltiga domen kommer.

Den del av vallen som avses är en del på cirka 1,5 kilometer i norra Skanör.

Detaljprojekteringen är påbörjad och beslut om när byggnationen kommer att påbörjas fattas under 2021.

- Förordnandet avser en del av den sträckning där behovet av skydd är som störst och jag ser det som positivt att vi kanske kan påbörja byggnation redan under 2021 i den här delen. Vi kommer även kunna använda denna sträckning som visningsmodell och som utställning för information och kunskapsspridning om projektet i sin helhet, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Publicerad:
16 december, 2020