Hoppa till innehåll

Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd gällande överklagande i ärendet Skydd mot höga havsnivåer

Idag kom beskedet att Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd i ärendet Skydd mot höga havsnivåer. Det innebär att domstolen kommer ta upp Mark- och miljödomstolens tidigare dom för prövning.

- Det var ett väntat besked med tanke på ärendets innehåll och omfattning. Processen fortsätter men vi fortsätter att planera och projektera för åtgärder för att inte tappa tid i detta viktiga arbete, säger Carina Wutzler, kommunstyrelsens ordförande.

Den 7 maj 2020 fattade Mark- och miljödomstolen beslutet att Vellinge kommun får bygga skyddet mot höga havsnivåer. Beslutet har överklagats av flera olika parter, däribland Länsstyrelsen. Även Vellinge kommun har överklagat domen. Anledningen till kommunens överklagande är att man har fått avslag på ett par viktiga punkter, till exempel en kortare sträcka i norra Ljunghusen. Nästa instans är Mark- och miljööverdomstolen som idag meddelade prövningstillstånd.

Vad innebär detta?
Beskedet innebär att mark- och miljööverdomstolen kommer pröva beslutet att Vellinge kommun får bygga skyddet mot höga havsnivåer. Domstolen kommer även att pröva kommunens avslag.

När kommer beslutet att prövas?

Det avgör Mark- och miljööverdomstolen men kommunens förhoppning är att ärendet kan avgöras under 2021.

Hur påverkar beslutet Vellinge kommuns fortsatta arbete med skydd mot höga havsnivåer?

Vellinge kommun kommer fortsätta arbetet med detaljprojektering för området. Detta för att inte tappa tid i arbetet mot höga havsnivåer.

Publicerad:
1 december, 2020