Hoppa till innehåll

Stort intresse bland företag att etablera sig i Vellinge

Vellinge kommun går nu vidare med utbyggnaden av det drygt 20 hektar stora verksamhetsområdet mellan E6:an och väg 100, mittemot det befintliga verksamhetsområdet i södra Vellinge.

Projekteringen är redan igång och försäljningen av mark kommer att ske etappvis med början i höst.

Nu har strategin för utbyggnads- och försäljningsprocessen antagits politiskt. Så snart beslutet har vunnit laga kraft, vilket förväntas ske innan oktober månads slut kommer så processen för tomtförsäljning att påbörjas.

Det är ett mycket attraktivt läge och intresset är stort, både bland företag vill etablera sig och bland företag som redan finns i kommunen och vill expandera. Det är redan ett drygt hundratal företag som anmält sitt intresse av att köpa mark, säger Annica Carlstedt, näringslivs- och turismchef i Vellinge kommun.

Vellinge har ett av Sveriges bästa företagsklimat och företagandet är högt i kommunen. Tillgången till byggbar mark är viktig för kommunens utveckling så den här satsningen är mycket välkommen, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information om verksamhetsområdet kontakta läs på https://vellinge.se/sodraverksamhetsomradet eller kontakta erik.andersson@vellinge.se

Foretagsområdet.JPG

Publicerad:
14 oktober, 2020