Hoppa till innehåll

Nytt krav på rapportering för företagare som hanterar farligt avfall

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Nu finns ett regeringsbeslut på utökad anteckningsskyldighet för företagare som hanterar farligt avfall.

Den senaste statistiken visar att det uppstår över 2 miljoner ton farligt avfall per år i Sverige.

Regeringen har nu beslutat om regelförändringar gällande farligt avfall. En utökad anteckningsskyldighet börjar gälla den 1 augusti och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Uppskattningsvis berörs över en miljon företag och verksamheter av förändringarna. Oavsett vilken verksamhet som bedrivs lämnar nästan alla ifrån sig någon form av farligt avfall. En tumregel är att uttjänta rester av kemikalier med farlighetsmärkning klassas som farligt avfall. Farlighetsmärkningen kan exempelvis bestå av en farosymbol på förpackningen eller annan farlighetsinformation som visar att kemikalien tillhör faroklassen ”miljöfarlig”.

Därför ska till exempel avfallsrester av mineraloljor som spilloljor, smörjoljor och motoroljor klassas som farligt avfall. Likaså rester av bekämpningsmedel (insektssprayer och ogräsmedel), batterisyra, ammoniak samt lut och fotokemikalier (fix och framkallningsvätska). Rester av lösningsmedel som lacknafta, T-sprit, bensin och aceton är även det farligt avfall.

Andra exempel på farligt avfall är:

Den stora skillnaden mellan tidigare och nya regler är att företag och verksamheter ska rapportera in antecknade uppgifter om farligt avfall till ett nytt avfallsregister hos Naturvårdsverket. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av miljöenheten.

En annan viktig sak att notera är att Sysav numera tar emot farligt avfall från företag endast på vissa utvalda återvinningscentraler. För detaljerad information om regler för företag på återvinningscentraler, v.v. läs på Sysavs hemsida www.sysav.se.

Publicerad:
1 september, 2020