Hoppa till innehåll

Vellinge en av Sveriges tryggaste och säkraste kommuner

Idag publicerades rapporten för öppna jämförelser av trygghet och säkerhet. Jämförelserna ges årligen ut av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Årets rapport visar att Vellinge fortsatt är en trygg och säker kommun.

Jämförelserna gjorda av SKR och MSB visar hur vanligt det är med personskador, utvecklade bränder, anmälda brott och upplevd oro och otrygghet bland invånarna. Antalet olyckor, bränder och brott är relativt konstant på nationell nivå de senaste tio åren, men den upplevda otryggheten ökar. På lokal nivå har Hammarö det lägsta sammanvägda värdet, följt av Vaxholm, Öckerö, Lomma och Knivsta. Vellinge placeras på plats 7 av Sveriges 290 kommuner (plats 5 år 2018).

Temat i årets rapport med de öppna jämförelserna är brott och arbete med brottsförebyggande åtgärder. Vellinge kommun arbetar långsiktigt och strategiskt med brottsförebyggande åtgärder och arbetet sker bland annat i socialtjänsten, skolan och i utformandet av fysiska miljöer. Utöver det samverkar kommunen med flera aktörer, såsom invånare, civilsamhälle, näringsliv och polis. Exempelvis har kommunen trygghetsvärdar som arbetar alla kvällar året runt och Årets trygghetsambassadör är en utmärkelse som tilldelas invånare som genom sina insatser lyft trygghetsfrågorna på ett positivt sätt.

– Det är glädjande att kommunens långsiktiga och målmedvetna brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete fortsätter visa på goda resultat. Många uppskattar kommunen för att det är en trygg plats att bo på och verka i. Så ska det fortsätta vara. Arbetet måste pågå hela tiden och ske i dialog och i samverkan med såväl invånare som med företag, föreningar, polis och andra myndigheter, säger Carina Wutzler (M), kommunstyrelsen ordförande.

Publicerad:
22 januari, 2020