Hoppa till innehåll

Bymiljöprogram för Västra Ingelstad har antagits

Nyligen antog kommunen ett bymiljöprogram för Västra Ingelstad. I programmet har sju prioriterade platser och stråk identifierats i syfte att stärka byns offentliga rum.

– Programmet kommer att fungera som ett underlag till kommande budgetprocesser, säger Lisa Dieckhoff, planarkitekt på Vellinge kommun och den som varit projektledare för programmet.

Att samla in tankar och synpunkter från de boende i Västra Ingelstad har varit viktigt i framtagandet av bymiljöprogrammet.

– Vi satte ihop en referensgrupp bestående av boende i byn med blandade åldrar. Deras input har varit väldigt värdefull. Förra våren hade vi också en workshop i Västra Ingelstad dit samtliga bybor var välkomna att delta. Kommunen har också besökt skolan i byn för att få in barnens perspektiv. Alla synpunkter vi fått in från de här olika tillfällena har legat till grund för bymiljöprogrammet, säger Lisa Dieckhoff.

En insats har redan genomförts som delvis legat inom ramen för programmet. Ett utegym färdigställdes i Västra Ingelstad i december och placeringen bestämdes med hjälp av dialogerna med byborna. Men fler satsningar kommer göras framöver, bland annat på skolvägar, gröningen vid stationen, stationsparken och Gessiestråket. Du kan läsa om samtliga sju prioriterade områden och bymiljöprogrammet i sin helhet via länken nedan.

Bymiljöprogram Västra Ingelstad (PDF-dokument, 22,7 MB)

Publicerad:
28 januari, 2020