Vilka kontakter har du och ditt företag?

Att känna sig behövd och att vara del av ett sammanhang är mänskliga behov, och i ett välfungerande samhälle är det viktigt att alla får möjlighet att bidra.

Näringslivsuppropet är ett initiativ skapat för att ge ännu fler möjlighet till sysselsättning och vars syfte är att skapa en mötesplats för arbetssökande, nyanlända, företag, föreningar, myndigheter m.fl.

- Syftet är att kunna sammanföra olika parter på arbetsmarknaden för att dela viktiga kontakter och skapa möjligheter för matchning av arbetskraft och arbetsbehov, säger Monica Hallworth, rekryterare vid Vellinge kommun.

– Ibland är vi inte ens medvetna om vilket kontaktnät vi själva sitter på och inte heller vilka effekter det kan ge till enskilda individer, fortsätter hon.

Var sjätte vecka sedan 2017 bjuder kommunen in till Näringslivsupprop. En möjlighet att både hitta arbetskraft till sin egen verksamhet, eller till andras genom det kontaktnät som vi har. Näringslivsuppropet.JPG

Varje möte inleds med frukost och därefter delas information från företag, myndigheter, föreningar och nyanlända. Det viktigaste med mötena är dock de informella samtal som sker under mötet. Både de mellan individer och företag och företag sinsemellan, då ett möte alltid skapar tillfälle till nya samarbeten och affärer.

Monica Hallworth säger:

- Att föra samman personer från skilda verksamheter och branscher, med olika kompetenser och bakgrund skapar enorma möjligheter. Ibland skapas faktiskt ren magi vid dessa möten.

Känner du ett engagemang att få fler människor in i arbetslivet, sitter du på tänkbara kontakter, eller kanske har du ett omatchat behov själv? Välkommen då till nästa Näringslivsupprop den 21/8 på Brohuset vid Falsterbokanalen.
Adress: Västra Kanalvägen 1, Ljunghusen.

Därefter infaller träffarna 4/10, 12/11 (plats meddelas senare). För mer information kontakta Monica Hallworth.

Träffen är öppen för alla, föranmälan krävs.

Anmälan till Näringslivsupproet den 21 augusti

Publicerad:
13 juni, 2019