Hoppa till innehåll

Förskollärare i Vellinge kommun ger ut bok

I den nyutkomna boken Att manifestera sin kunskap beskriver förskollärare vid fyra kommunala förskolor hur de har utvecklat sina verksamheter. Projektet har varit ett samarbete mellan Vellinge kommun och Malmö Universitet. 

Bild på förskollärarnas bok.jpg

Under 2016 beslutade utbildningsnämnden att göra en satsning på kompetensutveckling för förskollärare i Vellinge kommun. I projektet har ett 20-tal förskollärare vidareutbildats vid Malmö universitet för att leda utvecklingsarbete vid sina respektive förskolor.

De deltagande förskolorna har under projektet utarbetat vetenskapligt förankrade metoder för att utveckla sitt arbete och sin verksamhet. Det har skett inom arbetsområden som naturkunskap och teknik i naturen, emotionell kompetens, barngrupper utifrån ålder och pedagogisk dokumentation. De vidareutbildade förskollärarna har utvärderat och dokumenterat arbetet tillsammans med kollegorna.

Nu presenteras resultatet i en antologi som beskriver de olika förskolornas utvecklingsprojekt och vilka lärdomar som kan dras. Annelie Thern är förskollärare på Skanörs förskola, som i boken berättar om hur man har satsat på lärande i utomhusgrupper.

– Barn vistas alldeles för lite i naturen och är väldigt stillasittande, därför har det varit givande och spännande att arbeta med projektet och med antologin, säger hon.

En tanke bakom projektet som kallades Vellinge förskola – Alla barns rätt till en likvärdig skola var att identifiera behov i Vellinge kommuns förskoleverksamhet inför framtiden.

– Vi hoppas att andra förskolor ska ta efter och inse hur bra det är med utegrupper och kanske också starta sina egna, säger Anne Wansland, också hon förskollärare på Skanörs förskola.

– Förskolan är första steget på det livslånga lärandet och med vårt lärarutvecklingsprogram har vi satsat tydligt på professionsutveckling, i detta fall att leda utvecklingsarbete i förskolan, säger Gustav Schyllert (M), utbildningsnämndens ordförande.

De förskollärare som deltog i projektet arbetar på Tångvalla förskola, Stora Hammars förskola, Södervångs förskola samt Skanörs förskola.

Publicerad:
24 juni, 2019