Ett steg närmre en högkvalitativ busslinje mellan Falsterbonäset och Malmö

I förra veckan antog kommunstyrelsen ett genomförandeavtal mellan Vellinge kommun och Skånetrafiken. Avtalet innebär en modernisering och upprustning av linje 100 som idag trafikerar sträckan mellan Malmö C och Falsterbo.

- Linje 100 görs om från grunden för att bli en prioriterad stomlinje bland de övriga busslinjer som går mellan Vellinge kommun och Malmö. Den ska erbjuda snabba, bekväma och pålitliga resor som underlättar hela resan från dörr till dörr, säger Lisa Dieckhoff som är Vellinge kommuns projektledare för det så kallade regionala superbusskonceptet.

Trafikstart för den nya linjedragningen beräknas bli december 2021.

Satsningarna på högkvalitativ kollektivtrafik är en viktig del i det långsiktiga arbetet med att förbättra trafiksituationen i kommunen. Linje 100 är idag en av Skånes mest använda regionbusslinjer. Bussarna är ofta helt fulla i rusningstrafiken och det går inte att öka antalet turer på grund av rådande trafik och infrastruktur. Därför måste bussarna effektiviseras och få en högre passagerarkapacitet för att fler ska kunna välja kollektivt.

Ny linjedragning

För att effektivisera och öka komforten görs körvägsförändringar för Linje 100. Bussen kommer att få en genare sträckning genom att gå utmed väg 100 och ha slutstation Skanör C. Detta innebär att vissa hållplatslägen inte längre kommer att trafikeras av Linje 100 och vissa hållplatslägen kommer att läggas till.

- En välfungerande och attraktiv kollektivtrafik är viktigt för att pendlingsstråken ska fungera. För det krävs ett brett utbud med olika linjedragningar och ökad turtäthet. Utvecklingen av linje 100 är ett led i detta arbete och ska ses som ett komplement till linje 300 som kommer fortsätta i sin nuvarande dragning, sager kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M)

Läs mer om den nya linjedragningen

I projektet arbetar Vellinge kommun tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket där alla har olika ansvarsområden.

Publicerad:
4 juni, 2019