Hoppa till innehåll

Lekplatsen "Morotslandet" växer fram i Vellinge

Vid Betgången i Vellinge byggs just nu en ny lekplats som kommer få namnet Morotslandet. Eftersom området gränsar till åkerlandskapet har lekplatsen fått lantbruk som tema.

- Formspråket inspireras av formerna i åkerlandskapet och ”åkerlapparna” på lekplatsen kommer bestå av olika markmaterial som grus, sand och vegetation. Jag tror barnen kommer uppskatta sin nya lekplats, säger Lisa Sundgren, stadsträdgårdsmästare på Vellinge kommun.

Ett häststaket inramar hela lekplatsen likt en hage och inne i Morotslandet hittar du olika djur som får, hästar och en jättekanin med tillhörande rutschkana och klätterställning. Växtligheten i Morotslandet kommer bestå av klassiska växter som går att hitta på en gammal gård och prydnadsgräs som påminner om åkrarnas sädesslag.

Vid den befintliga lekplatsen vid Ladugatan anläggs det istället en grönyta där nya träd och annan växtlighet kommer att planteras.

Arbetet förväntas vara färdigt under juni månad.

Publicerad:
1 april, 2019