Hoppa till innehåll

Lilla Hammars återvinningscentral blir kvar

Vellinge kommun och Sysav har under onsdagen haft ett konstruktivt möte för att tillsammans hitta åtgärder för att kunna hålla Lilla Hammars återvinningscentral öppen. Ljuddämpning av containers kan bli ett alternativ, eller att avfallsflöden styrs om från helger till vardagar

Sedan nyheten gick ut i fredags (den 22 mars) om att Lilla Hammars återvinningscentral endast kommer ta emot trädgårdsavfall från den 15 april så har både kommunen och Sysav märkt av Vellingebornas starka reaktioner och önskan om att få behålla återvinningscentralen.

Detta har lett till att Sysavs vd, Peter Engström, Martin von Gertten, tekniska nämndens ordförande och Vellinge kommuns kommunstyrelseordförande, Carina Wutzler, idag träffades för att diskutera möjliga lösningar.

- Vi har haft konstruktiva diskussioner idag och vi tittar nu efter lösningar för att tillhandahålla en bra service till våra invånare, vi vill att anläggningen ska kunna hålla öppet, och nu får vi tillsammans titta vidare på hur vi kan anpassa verksamheten, säger Carina Wutzler.

Även Sysav är nöjd med utgången av dagens möte, även om inte allt är löst ännu.

- Vi var eniga i att vi måste uppnå bullervillkoren, men att vi gemensamt försöker göra allt vi kan för att finna åtgärder och lösningar som gör att återvinningscentralen kan finnas kvar med så god service som möjligt. Glädjande är också att Lions då kommer att kunna stanna kvar, säger Peter Engström, VD för Sysav.

Sysav kommer nu, först och främst, att göra en ny skrivelse till Länsstyrelsen med förslag på olika alternativ som kommer att testas för att hålla bullernivåerna nere.

Åtgärder som diskuterades på mötet var bland andra ljuddämpande åtgärder när containrarna lastas och lossas, att inte packa eller flytta containrar under helgerna och att hänvisa småföretagare direkt till Bunkeflo och Trelleborgs återvinningscentraler för att minska belastningen. Långsiktigt så ser kommunen på andra möjliga placeringar, tillfälliga eller permanenta.

Frågor och svar

Varför ändrar Sysav sitt beslut från i fredags?

Reaktionerna från kommuninvånarna har varit starka, och även kommunens reaktioner har varit starka. Vid gemensamt möte har vi försökt tänka utanför boxen, och vi har diskuterat lösningar och kommit fram till olika alternativa vägar.

Vad för åtgärder diskuterades på dagens möte?

Åtgärder som diskuterades på mötet var bland andra ljuddämpande åtgärder när containrarna lastas och lossas, att inte packa eller flytta containrar under helgerna och att hänvisa småföretagare direkt till Bunkeflo och Trelleborgs återvinningscentraler för att minska belastningen. Långsiktigt så ser kommunen på andra möjliga placeringar, tillfälliga eller permanenta.

Varför har inte dessa åtgärder undersökts tidigare?

Sysav har tidigare undersökt olika tänkbara åtgärder och kommit fram till att de inte har varit tillräckliga. Vid mötet kom nya infallsvinklar som båda parter tycker är värda att pröva i praktiken, t ex olika former av ljuddämpning av själva containern.

Kan Lions bli kvar?

Ja, det kan de.

Hur kommer dialogen med Länsstyrelsen att föras?

Sysav kommer att skicka in ett nytt svar till Länsstyrelsen om vilka möjliga åtgärder som identifierats. Därefter avvaktar vi Länsstyrelsens beslut.

Hur blir öppettiderna?

Mån - tors 11-18
Fred – sönd 9-15

Vad kommer nu att kunna lämnas?

Hushållens grovavfall och farliga avfall kommer att tas emot, precis som idag – men vi kommer tydligt att hänvisa alla företagare till Bunkeflo och Trelleborgs avfallsanläggning.

Publicerad:
27 mars, 2019